Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2019-01-18
Zmiany w Cenniku Usługi WLR Multimedia Polska S.A.

 

Gdynia, 18 stycznia 2019 r. 
 
Szanowni Państwo, Abonenci usługi telefonicznej WLR  Multimedia Polska S.A.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2018.1954), dalej: PT, zmianie ulegają postanowienia Cennika Usługi Telefonicznej WLR w zakresie usług o podwyższonej opłacie. Poniżej prezentujemy wykaz proponowanych  zmian.

Proponowane zmiany w Cenniku będą obowiązywać od 19 lutego 2018 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich o świadczenie w/w usług z Multimedia Polska S.A. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, przy czym wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot  przyznanej Abonentowi ulgi.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Infolinią Multimedia na numer 244 244 244  lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Wykaz proponowanych zmian:

Blokada połączeń:
- wariant 4 (W04): sieci ruchome (komórkowe) + 64x1) w ramach abonamentu telefonicznego
- wariant 5 (W05): Internet w ramach abonamentu telefonicznego
- wariant 6 (W06): międzystrefowe w ramach abonamentu telefonicznego
- wariant 7 (W07): międzynarodowe w ramach abonamentu telefonicznego
- wariant 8 (W08): międzynarodowe + komórkowe + 64x1) w ramach abonamentu telefonicznego
- wariant 9 (W09): komórkowe + 64x1)   + Internet w ramach abonamentu telefonicznego
- wariant 10 (W10): międzynarodowe + komórkowe + 64x1)  +Internet + międzystrefowe + 80x (w tym SMS) w ramach abonamentu telefonicznego
- wariant 11 (W11): blokada całkowita (w tym SMS) w ramach abonamentu telefonicznego
Blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie w ramach abonamentu telefonicznego
Blokada połączeń wychodzących na usługi o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów - określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia w przedziale kwotowym: od 1,00 zł do 8,00 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia. w ramach abonamentu telefonicznego
Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za połączenie w przedziale kwotowym od 1 zł do 35 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych  za całe połączenie. w ramach abonamentu telefonicznego
Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie.                    Dostępne progi: 0 zł; 35 zł; 100 zł; 200 zł brutto. w ramach abonamentu telefonicznego
1)  Sieć przywoławcza.


1) Blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie - to blokada połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie  lub/i połączeń przychodzących z takich numerów - skutkuje brakiem możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń z takich numerów. Dotyczy również połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W ramach usługi Operator udostępnia następujące rodzaje blokad:
wariant 70 - blokada połączeń do numerów 700 x
wariant 71 - blokada połączeń do numerów 701 x
wariant 72 - blokada połączeń do numerów 703 x
wariant 73 - blokada połączeń do numerów 704 x
wariant 74 - blokada połączeń do numerów 708 x
wariant 76 - blokada połączeń do numerów 118 xxx (118000)
wariant 77 - blokada połączeń do numerów CPP 20(7,8)
wariant 78 - blokada połączeń do numerów skróconych AUS 19XYZ (19050, 19051, 19226, 19229, 19491, 19493, 19497) oraz do numerów CPP 20(7,8)
wariant 79 - blokada połączeń do numerów 70x oraz CPP 20(7,8)
wariant 80 - blokada połączeń do numerów 70x, 118 xxx(118000), AUS 19 XYZ (19050, 19051, 19226, 19229, 19491, 19493, 19497) oraz do numerów CPP 20(7,8)
 
2) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia w przedziale kwotowym od 1 zł do 8 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia.  Usługa umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70x, CPP 20(7,8),  118 xxx (118000), wybrane AUS 19xxx (19226, 19229, 19491, 19493, 19497, 19050, 19051), których cena za minutę przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie  5 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.
 
3) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za połączenie w przedziale kwotowym od 1 zł do 35 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych  za całe połączenie. Usługa umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za połączenie  i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70x, CPP 20(7,8),  118 xxx (118000), wybrane AUS 19xxx ( (19226, 19229, 19491, 19493, 19497, 19050, 19051), rozliczanych za całe połączenie, których cena przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie  5 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.
 
4) Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie - określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Do usług o podwyższonej opłacie zalicza się połączenia na następujące numery: 70x, CPP 20x, HESC 118 xxx (118 000), AUS 19 xxx (19050, 19051, 19226, 19229, 19491, 19493, 19497).
W momencie osiągnięcia progu kwotowego Operator zobowiązany jest do:
a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o tym fakcie za pomocą co najmniej trzech prób połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od momentu osiągnięcia progu kwotowego,
b) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą one powodować obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
W razie, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł dla każdego Okresu Rozliczeniowego.
Realizacja usługi wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora i następuje w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. W razie osiągnięcia w danym Okresie Rozliczeniowym obowiązującego Abonenta progu kwotowego, zlecenie podwyższenia progu kwotowego dla tego Okresu Rozliczeniowego jest realizowane w terminie 5 dni roboczych od daty jego wpływu do Operatora. W pozostałych przypadkach, zmiana progu kwotowego (na niższy bądź na wyższy) następuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego od wypływu zlecenia do Operatora,  pod warunkiem złożenia zamówienia na ww. usługę w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego.

Załączniki:

Wyciąg z cennika WLR MMP S.A. 19.02.2019 Mieszkaniowi Plany będące w ofercie.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.