Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2019-04-12
Zmiany w cenniku usługi Telefonii Stacjonarnej Multimedia Polska S.A. i Multimedia Wschód Sp. z o.o.

Informujemy, że 15 maja 2019r. wejdą w życie zmiany w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadzające regulacje w zasadach rozliczania wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych. Ich konsekwencją będzie wprowadzenie regulowanych stawek za międzynarodowe połączenia głosowe inicjowane w krajowej sieci telefonii stacjonarnej na numery  stacjonarnych lub komórkowych sieci w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, które nie mogą przekraczać 0,19 EUR netto za minutę rozmowy, przy czym wspomniane modyfikacje  dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
W związku z powyższym zmianie ulegają postanowienia Cennika Usługi Telefonii Stacjonarnej  Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. w zakresie połączeń międzynarodowych.
Poniżej prezentujemy wprowadzone zmian (oznaczone pogrubioną czcionką).
G. Plan Taryfowy "Minimalny" *)
*) - dotyczy obszarów gdzie istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi
 

e) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych
Lp. Rodzaj opłaty Cena netto VAT Cena brutto
1 Kraje Unii Europejskiej, Islandia Liechtenstein, Norwegia1) 0,24 0,06 0,30
2 Kraje Unii Europejskiej, Islandia Liechtenstein, Norwegia2) 0,24 0,06 0,30
3 Pozostałe Kraje Europy, Australia, Japonia 3) 0,24 0,06 0,30
4 USA, Kanada 0,24 0,06 0,30
5 Reszta świata 1,22 0,28 1,50
   
f) Połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych
Lp. Rodzaj opłaty Cena netto VAT Cena brutto
1 Kraje Unii Europejskiej, Islandia Liechtenstein, Norwegia1) 0,81 0,19 1,00
2 Kraje Unii Europejskiej, Islandia Liechtenstein, Norwegia2) 1,00 0,23 1,23
3 Pozostałe Kraje Europy, Australia, Japonia 3) 1,00 0,23 1,23
4 USA, Kanada 0,24 0,06 0,30
5 Reszta świata 2,86 0,66 3,52
 
1) dotyczy konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
2) dotyczy pozostałych Abonentów niebędących konsumentami w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
3) Wykaz krajów do których mają zastosowanie opłaty z tabeli "Połączenia międzynarodowe" (pkt. 2 e-f,poz.3) : Albania, Andora, Australia,  Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Dziewicze Wyspy St. Zjedn, Gibraltar, Izrael, Japonia, Kanaryjskie Wyspy, Macedonia,  Mołdawia, Monako, Owcze Wyspy, Rosja,  San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina,  Watykan.
 
Zmiana polega na: wydzieleniu krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze strefy krajów Europy. Dla wydzielonych w ten sposób krajów, koszt połączenia międzynarodowego do sieci stacjonarnych wynosić będzie 0,30 zł za minutę, a koszt połączenia międzynarodowego do sieci komórkowych wynosić będzie 1,00 zł za minutę – zmiana dotyczy konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. W odniesieniu do pozostałych Abonentów, cena połączenia międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych pozostaje zgodna z dotychczasową stawką.
Proponowane zmiany w Cenniku Usługi Telefonii Stacjonarnej Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. będą obowiązywać od 15 maja 2019 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich o świadczenie w/w usługi łączących Państwa z Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Wschód Sp. z o.o. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian. Należy pamiętać, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, stąd w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot  przyznanej Abonentowi ulgi.
 
Cannik Usługi Telefonicznej - wyciąg MMP S.A.
Cennik Usługi Telefonicznej - wyciąg MM Wschód

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.