Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2019-04-12
Zmiany w cennikach migrowanych usługi Telefonii Stacjonarnej Multimedia Polska S.A. i Multimedia Wschód Sp. z o. o.

 <p>
                        Dotyczy Abonentów usługi telefonii stacjonarnej będących konsumentami w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, przejętych lub migrowanych&nbsp; od&nbsp; innych dostawców w drodze połączenia w trybie kodeksu spółek handlowych lub nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którzy nie zawarli dotychczas Aneksu do Umowy Abonenckiej przewidującego zmianę Planu Taryfowego posiadanego przed tą migracją lub przejęciem.&nbsp; &nbsp;<br>
<br>
Informujemy, że 15 maja 2019r. wejdą w życie zmiany w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadzające regulacje w zasadach rozliczania wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych<strong>. </strong>Ich konsekwencją będzie wprowadzenie regulowanych stawek za <u>międzynarodowe połączenia głosowe inicjowane w krajowej sieci telefonii stacjonarnej na numery&nbsp; stacjonarnych lub komórkowych sieci w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu</u>, które nie mogą przekraczać 0,19 EUR netto za minutę rozmowy, przy czym wspomniane modyfikacje&nbsp; dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.<br>
W związku z powyższym zmianie ulegają postanowienia Cennika usługi telefonii stacjonarnej&nbsp; Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. w zakresie połączeń międzynarodowych.<br>
Wprowadzane zmiany polegają na zmianie stawki opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych lub/i sieci komórkowych do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, gdy dotychczasowa jej wielkość przekracza 1 zł brutto za minutę. Po zmianie, takie połączenie będzie naliczane zgodnie z najbliższą kwotowo stawką za odpowiednio połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych lub za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych przewidzianą w Państwa dotychczasowym Cenniku pod warunkiem, że nie przekracza ona 1 zł za minutę. W razie braku takiej stawki, opłata za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych lub za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii będzie wynosić 1 zł za minutę połączenia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
Opisana zmiana dotyczy wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. W odniesieniu do pozostałych Abonentów, cena połączenia międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych pozostaje zgodna z dotychczasową stawką w Państwa Cenniku.<br>
Proponowane zmiany w Cenniku Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. będą obowiązywać od 15 maja 2019 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich o świadczenie usługi telefonii stacjonarnej łączących Państwa z Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Wschód Sp. z o.o. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian. Należy pamiętać, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, stąd w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot &nbsp;przyznanej Abonentowi ulgi.<br>
&nbsp;
                    </p>

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.