Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2019-05-16
Zmiany w cenniku usługi telefonicznej Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o.

ZMIANY W CENNIKU USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. oraz MULTIMEDIA WSCHÓD Sp. z o.o.

Wprowadzenie regulowanych cen za międzynarodowe połączenia głosowe inicjowane z numerów krajowej sieci telefonii stacjonarnej na numery  stacjonarnych lub komórkowych sieci w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu

W nawiązaniu do naszego komunikatu z dnia 12 kwietnia br. opublikowanego na multimedia.pl w przedmiocie wprowadzenia min. regulowanych cen za międzynarodowe połączenia głosowe inicjowane z numerów krajowej sieci telefonii stacjonarnej na  numery stacjonarnych lub komórkowych sieci w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu informujemy, że zmianie ulegają postanowienia Cennika Usługi Telefonicznej Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. w zakresie połączeń międzynarodowych.

Zmiana polega na:

  1. w zakresie międzynarodowych połączeń głosowych z Polski do sieci komórkowych, dodaniu Gujany Francuskiej, Gwadelupy, Martyniki, Reunion do strefy 2, gdzie koszt połączenia głosowego wynosi 0,80 zł za minutę, przy czym powyższa zmiana dotyczy konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. W odniesieniu do pozostałych Abonentów, cena międzynarodowego połączenia głosowego z Polski do sieci komórkowych w/w terytoriów pozostaje zgodna z dotychczasową stawką określoną w Cenniku Operatora..Jednocześnie przypominamy, że międzynarodowe połączenia głosowe z Polski do sieci komórkowych takich terytoriów jak Gibraltar, Wyspy Kanaryjskie, Madera i Azory są rozliczane wg stawek dla Strefy 2. Powyższe dotyczy Planów Taryfowych z grupy handlowej DOM (tj. Standardowy 50, Standardowy 200, Rodzinny 200, Rodzinny 400, Bez Limitu, Bez Limitu-Świat, multiOptymalny-Dom i multiOptymalny-Świat), a ponadto z grupy handlowej NA MIARĘ (tj. Podstawowy 120, Podstawowy 300, Mobilny 120, Mobilny 300, Pełny 120, Pełny 300, Non Stop, Non Stop - Świat);
  2. w zakresie międzynarodowych połączeń głosowych z Polski do sieci stacjonarnych oraz do sieci komórkowych, dodaniu Gujany Francuskiej, Gwadelupy, Martyniki, Reunion do wykazu krajów, do których mają zastosowanie stawki opłat w wysokości 0,30 zł/brutto za minutę połączenia międzynarodowego do sieci stacjonarnych oraz 0,80 zł za minutę połączenia międzynarodowego do sieci komórkowych, przy czym powyższa zmiana dotyczy konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. W odniesieniu do pozostałych Abonentów, cena międzynarodowego połączenia głosowego z Polski do sieci stacjonarnych oraz do sieci komórkowych w/w terytoriów pozostaje zgodna z dotychczasową stawką określoną w Cenniku Operatora. Jednocześnie przypominamy, że międzynarodowe połączenia głosowe z Polski do sieci stacjonarnych oraz do sieci komórkowych takich terytoriów jak Gibraltar, Wyspy Kanaryjskie, Madera i Azory są rozliczane wg stawek 0,30 zł/brutto za minutę połączenia międzynarodowego do sieci stacjonarnych oraz 0,80 zł za minutę połączenia międzynarodowego do sieci komórkowych. Powyższe dotyczy Planów Taryfowych Optymalny, Aktywny, Wygodny i Mobilny;
  3. w zakresie międzynarodowych połączeń głosowych z Polski do sieci stacjonarnych oraz do sieci komórkowych, dodaniu Gibraltaru, Gujany Francuskiej, Gwadelupy, Wysp Kanaryjskich, Martyniki, Madery, Azorów i Reunion do wykazu krajów, do których mają zastosowanie stawki opłat w wysokości 0,30 zł/brutto za minutę połączenia międzynarodowego do sieci stacjonarnych oraz 1,00 zł za minutę połączenia międzynarodowego do sieci komórkowych, przy czym powyższa zmiana dotyczy konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. W odniesieniu do pozostałych Abonentów, cena międzynarodowego połączenia głosowego z Polski do sieci stacjonarnych oraz do sieci komórkowych w/w terytoriów pozostaje zgodna z dotychczasową stawką określoną w Cenniku Operatora. Powyższe dotyczy Planu Taryfowego Minimalny.
  
Proponowane zmiany w Cenniku Usługi Telefonicznej Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. będą obowiązywać dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 17 maja 2019 r. Wobec pozostałych Abonentów zmiany będą obowiązywać od dnia 17 czerwca 2019 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich o świadczenie w/w usług z odpowiednio Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Wschód Sp. z o.o. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian. Należy pamiętać, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, stąd w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot  przyznanej Abonentowi ulgi.

Wyciąg z cennika uslugi telefonicznej - Multimedia Wschód Sp.  z o.o.
Wyciąg z cennika Uslugi telefonicznej MMP

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.