Dla osób prywatnych Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2020-12-17
Zmiana średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w roamingu regulowanym od 01.01.2021r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021r. będą stosowane przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/2082 z dnia 14 grudnia 2020r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2116  (Dziennik Urzędowy UE L423/18 z 15.12.2020 r.). Ich konsekwencją będzie obniżenie wysokości średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE z 0,0079 EUR do 0,0076 EUR  za minutę połączenia.

Zmiana średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE nie spowoduje jednak zmiany wysokości stawki opłaty dodatkowej za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu regulowanym określonej w Polityce Uczciwego Korzystania obowiązującej w Multimedia Polska sp. z o.o. Przypominamy, że wynosi ona 0,04 zł brutto, a ponadto, że opłaty dodatkowe są naliczane w przypadku stwierdzenia ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług roamingu regulowanego.

Informujemy, że  opisana powyżej zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. W przypadku braku jej akceptacji przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE z Multimedia Polska sp. z o.o. której jesteście Państwo stroną, a z tego prawa Abonent może skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany. Z uwagi na okoliczność, że proponowana zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanej zmiany, dostawcy będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.
 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.