Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021 r.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacje o oferowanych przez Multimedia udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych


Do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo oraz słuchowo. Zasady te opisujemy poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy pomiędzy Multimedia a naszymi Klientami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.

 1. Multimedia przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej Multimedia we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi w Biurach Obsługi Klienta (Salonach Firmowych) lub telefonicznie.
 2. Multimedia w swoich Biurach Obsługi Klienta umożliwiający bezpłatnie komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego z Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 20:00, z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych Biur Obsługi Klienta Multimedia Polska. Wykaz Biur Obsługi Klienta zapewniających w/w udogodnienie z podaniem godzin ich pracy są dostępne do pobrania tutaj.

  Zgłoszenia zapotrzebowania na usługi tłumaczenia migowego dokonuje się z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych w Biurach Obsługi Klienta Multimedia, telefonicznie pod numerem telefonu 244 244 244 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ebok_info@multimedia.pl
 3. Multimedia na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym - przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów, oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez Multimedia w alfabecie łacińskim.
  Ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na przy użyciu dużej czcionki znajdziecie Państwo poniżej oraz na stronie internetowej https://www.multimedia.pl/strefa-produktowa/strefa-klienta/udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych
 4. Multimedia na żądanie Abonenta będącego osoba niepełnosprawną w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania przekazuje informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 5. Multimedia na każde żądanie Abonenta, będącego osobą słabowidzącą, udostępnia:
  • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
  • szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w powyższym punkcie
  • przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Multimedia realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  • dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Multimedia realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.