Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
Dla obecnych Klientów
Dla obecnych Klientów
Dla nowych Klientów
Dla nowych Klientów
 
 

Internet 120 MB/s za 16 zł/mies. z eFakturą jeszcze taniej! 12 zł/mies. nawet przez 6 miesięcy.(1)

Po tym okresie, przez 18 miesięcy, 49 zł/mies. Aktywacja 29,99 zł.

Oferta dla obecnych klientów usługi Telewizyjnej lub Telefonicznej.

Dodatkowy pakiet programowy w promocji!

Poczuj nowy poziom rozgrywki z HBO, Cinemax, Canal+, FilmBox i Sport Champions HD(2)

Ciesz się nowoczesnym Supersprzętem!

 

Sprawdź co możemy Ci zaproponować

Bez względu na to, kiedy została zawarta twoja umowa, teraz możesz ją przedłużyć na nowych warunkach.3

Supersprzęt do oglądania - nowoczesny telewizor 40"

Duży ekran i rozdzielczość Full HD zapewniające obłędną jakość obrazu!

Supersprzęt mobilny - wyjątkowo odporny smartfon Kruger&Matz Move 8

5,5-calowy ekran sprawi że oglądanie filmów i zdjęć będzie czystą przyjemnością.

Supersprzęt do nagrywania - kamera sportowa 4K

Uwiecznij swoje sportowe wyczyny! Rozdzielczość 4K pozwala nagrywać filmy w doskonałej jakości. Nawet pod wodą!

Supersprzęt do biura - kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne Wi-Fi

Niezbędne urządzenie w domu i w pracy! Szybkie drukowanie, kopiowanie i skanowanie w wysokiej jakości.

Supersprzęt na wiele okazji - kompaktowy projektor multimedialny

Ciesz się filmami, ulubionymi grami i wydarzeniami sportowymi dzięki łatwemu w użyciu projektorowi o jasności 1350 lumenów

Przypisy prawne dot. usług powyżej.

 1. Oferta promocyjna Internetu stacjonarnego oraz Usługi Dodatkowej Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna ograniczona czasowo. Do Promocji mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie są Abonentami Usługi Multimedia Internet Operatora. Minimalny okres korzystania z warunków promocyjnych wynosi 23 pełne miesiące kalendarzowe. Po okresie rabatów opłaty zgodne z Cennikiem Operatora. Szczegóły w Regulaminie Promocji w BOK Multimedia oraz na multimedia.pl
 2. Oferta promocyjna telewizji cyfrowej oraz Dodatkowego Pakietu Programowego HBO HD Max wraz z HBO GO (Usługa Dodatkowa do telewizji cyfrowej) Multimedia Polska ograniczona czasowo. Do Promocji nie mogą przystąpić Abonenci Operatora, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Promocji korzystali z Dodatkowego Pakietu Programowego HBO HD Max oraz z Usługi Dodatkowej HBO GO Operatora. Minimalny okres korzystania z warunków promocyjnych wynosi 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Po okresie rabatów opłaty zgodne z Cennikiem Operatora. Szczegóły w Regulaminie Promocji w BOK Multimedia oraz na multimedia.pl

  Oferta promocyjna telewizji cyfrowej oraz Dodatkowego Pakietu Programowego Cinemax ograniczona czasowo. Do Promocji nie mogą przystąpić Abonenci Operatora, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Promocji korzystali z Dodatkowego Pakietu Programowego Cinemax Operatora. Minimalny okres korzystania z warunków promocyjnych wynosi 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Po okresie rabatów opłaty zgodne z Cennikiem Operatora Szczegóły w Regulaminie Promocji w BOK Multimedia oraz na multimedia.pl

  Oferta promocyjna telewizji cyfrowej oraz Dodatkowego Pakietu Programowego Canal + Prestige ograniczona czasowo. Do Promocji nie mogą przystąpić Abonenci Dodatkowego Pakietu Programowego Canal+ Prestige Operatora. Minimalny okres korzystania z warunków promocyjnych wynosi 23 pełne miesiące kalendarzowe. Po okresie rabatów opłaty zgodne z Cennikiem Operatora. Szczegóły w Regulaminie Promocji w BOK Multimedia oraz na multimedia.pl

  Oferta promocyjna telewizji cyfrowej oraz Dodatkowego Pakietu Programowego Filmbox Extra ograniczona czasowo. Do Promocji nie mogą przystąpić Abonenci Operatora, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Promocji korzystali z Dodatkowego Pakietu Programowego Filmbox Extra Operatora. Minimalny okres korzystania z warunków promocyjnych wynosi 23 pełne miesiące kalendarzowe. Po okresie rabatów opłaty zgodne z Cennikiem Operatora. Szczegóły w Regulaminie Promocji w BOK Multimedia oraz na multimedia.pl

  Oferta promocyjna telewizji cyfrowej oraz Dodatkowego Pakietu Programowego Sport Champions HD ograniczona czasowo. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest aby Aneks do Umowy Abonenckiej w Promocji regulował/a warunki świadczenia Podstawowego pakietu Programowego MaxBox lub Dodatkowego Pakietu Programowego Sport HD Extra lub aby Uczestnik korzystał w charakterze Abonenta z Podstawowego Pakietu Programowego MaxBox lub Dodatkowego Pakietu Programowego Sport HD Extra Operatora. Minimalny okres korzystania z warunków promocyjnych wynosi 13 pełnych miesięcy kalendarzowych. Po okresie rabatów opłaty zgodne z Cennikiem Operatora. Szczegóły w Regulaminie Promocji w BOK Multimedia oraz na multimedia.pl
 3. Oferta dodatkowych korzyści ograniczona czasowo. Uprawnionym do dodatkowych korzyści, jest Abonent, który zawarł z Operatorem Aneks do Umowy Abonenckiej regulujący warunki świadczenia Usługi Multimedia Internet lub/i Usługi Radia i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV, lub/i Usługi Telefonicznej na warunkach promocji 2018/141/1-15 „Super Sprzęt STOP 12 /S” albo na warunkach Promocji 2018/142/1-15 „Super Sprzęt STOP 24 /S” i której Operator złożył ofertę dodatkowych korzyści. Operator zastrzega prawo złożenia oferty sprzętu, w tym jego rodzaju, marki i modelu, wybranym Klientom. W zależności od sprzętu oferta przewiduje nabycie urządzenia na własność bądź zakup urządzenia w obniżonej cenie, bądź prawo korzystania z urządzenia przez okres obowiązywania umowy abonenckiej. Szczegóły Promocji w Regulaminach Promocji, w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl.

  Promocja 2018/141/1-15 „Super Sprzęt STOP 12 /S” albo Promocja 2018/142/1-15 „Super Sprzęt STOP 24 /S” to oferta promocyjna typu STOP internetu stacjonarnego lub/i telewizji cyfrowej lub/i telefonii stacjonarnej dla Klientów Operatora będących konsumentami i posiadającymi już aktywne usługi objęte przedmiotową Promocją. Oferta promocyjna ograniczona czasowo. W związku z przystąpieniem do promocji Operator wyklucza możliwość zmiany rodzaju dekodera, jakiego używa Abonent w chwili przystąpienia do Promocji. Wielkość rabatu w opłatach za wybrane przez Klienta usługi jest uzgadniana indywidualnie przez strony. Po upływie okresu stosowania rabatów opłaty zgodne z Cennikami Operatora. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych oraz szczegóły Promocji w Regulaminie Promocji, w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl.

Szybki Internet 120 Mb/s za 12 zł/mies. z eFakturą jeszcze taniej! 12 zł/mies.

przy zakupie telewizji cyfrowej w dedykowanej ofercie Multimedia. Nawet 3 miesiące telewizji cyfrowej bez opłat, później opłaty od 40 zł/mies. Aktywacja 19 zł.(1)

Nowoczesny telewizor 32" lub 40"

Wybierz Internet stacjonarny z telewizją cyfrową. Do kompletu na czas trwania Umowy otrzymasz od Operatora do korzystania. nowoczesny telewizor.(2)

Przypisy prawne dot. usług powyżej.

 1. Aktywacja 19 zł. Oferta promocyjna internetu stacjonarnego oraz Usługi Dodatkowej Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna dla osób nie będących Abonentami Operatora, ograniczona czasowo. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest ponadto zawarcie Umowy Abonenckiej regulującej warunki świadczenia Usługi Radia i Telewizji Kablowej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji 2018/348 „Digital TV w MMP_24 m-ce z V3 /N. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych stanowi miesiąc kalendarzowy aktywacji i kolejne 23 pełne miesiące kalendarzowe. Rabaty przyznane Uczestnikowi w ofercie promocyjnej Internetu stacjonarnego obowiązują bezterminowo pod warunkiem korzystania w charakterze Abonenta z usługi telewizji cyfrowej, w tym w technologii IPTV, przez cały okres obowiązywania rabatu na Internet stacjonarny tych rabatów. Szczegóły Promocji w Regulaminach Promocji, w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl.

  Promocja 2018/348 „Digital TV w MMP_24 m-ce z V3 /N to oferta promocyjna telewizji cyfrowej oraz Dodatkowego Pakietu Programowego Sport Champions HD oraz Usługi Dostęp Multiscreen (Usługa Dodatkowa do telewizji cyfrowej) , a także Usług Zarządzania Audycją: Catch up TV i Nagrywarka sieciowa (Usługa Dodatkowa do telewizji cyfrowej) dla osób nie będących Abonentami usługi telewizji cyfrowej Operatora. Oferta promocyjna ograniczona czasowo. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych stanowi miesiąc kalendarzowy aktywacji i kolejne 23 pełne miesiące kalendarzowe. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Usług Zarządzania Audycją - Usługa Catch up TV, Usługa Nagrywarka Sieciowa objętych niniejszą Promocją, w dowolnym terminie, bez obowiązku zwrotu przyznanej ulgi w opłatach. Szczegóły Promocji w Regulaminach Promocji, w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl.
 2. Oferta promocyjna telewizji cyfrowej, internetu stacjonarnego oraz Usługi Dodatkowej Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna. Z Promocji mogą skorzystać osoby (konsumenci), które nie są Abonentami Multimedia Polska. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie 3 miesięcy przed zawarciem Umowy Abonenckiej w Promocji korzystały w charakterze Abonenta z którejkolwiek z następujących usług Operatora: z Usługi Radia i Telewizji Kablowej (bez względu na rodzaj technologii w jakiej świadczona była przedmiotowa usługa) lub/i z Usługi Multimedia Internet Operatora. Z Obszaru Promocji wyłączone są Lokale, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Abonenckiej w Promocji, świadczona była którakolwiek z następujących usług Operatora: Usługa Radia i Telewizji Kablowej (bez względu na rodzaj technologii w jakiej świadczona była przedmiotowa usługa) lub/i Usługa Multimedia Internet Operatora. Warunek ten nie dotyczy Lokali, dla których w okresie 3 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Abonenckiej w Promocji nastąpiła zmiana właściciela Lokalu. Telewizor jest przekazywany Abonentowi do używania, na czas trwania Umowy Abonenckiej i pozostaje własnością Operatora. Minimalny okres wymagany warunkami promocji wynosi 23 pełne miesiące kalendarzowe. Oferta ograniczona czasowo (do wyczerpania zapasów telewizorów). Szczegóły promocji, w tym wysokość opłat, opłat za aktywację, opłat za usługę dodatkową wymaganą warunkami, a także uprawnienia dodatkowe przyznane Uczestnikowi po upływie okresu stosowania rabatów, dostępne są w BOK Multimedia oraz na www.multimedia.pl
 3. Oferta Promocyjna usług Multimedia Polska ograniczona czasowo, do wyczerpania zapasów urządzeń określonych warunkami Promocji Operatora. Do Promocji mogą przystąpić jedynie osoby, które nie są Abonentami internetu stacjonarnego Operatora. Kupując internet stacjonarny, Abonent otrzymuje na własność wideorejestrator Manta MM310H albo Manta MM313H albo Manta MM 308S, albo głośnik JBL GO, a przy zakupie internetu stacjonarnego z telefonią komórkową smartwatch Manta MA428 albo Manta MA427, albo Manta MA429 na własność. Po upływie rabatów opłaty za internet stacjonarny i usługi dodatkowe zgodne z Cennikiem Operatora. Szczegóły Promocji, wysokość opłat w tym opłat za aktywację, opłat za usługi dodatkowe, uprawnienia dodatkowe dla Abonentów telefonii komórkowej w regulaminach Promocji w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl
 4. Podana liczba kanałów nie stanowi części umowy abonenckiej. Szczegółowe informacje o usłudze telewizji cyfrowej, w tym Regulamin, Cennik i Oferta Usług Operatora, są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Multimedia Polska oraz na multimedia.pl

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.