Prąd

Uprzejmie informujemy, że podmiotem uprawionym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorstwem energetycznym Multimedia Polska Energia sp. z o.o. wynikłych z umów:

 • sprzedaży energii elektrycznej,
 • usługi kompleksowej energii elektrycznej,
 • usługi kompleksowej gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

jest Koordynator do spraw negocjacji (www.ure.gov.pl) działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 
Taryfa
Typ taryfy
Cena brutto energii
elektrycznej za kWh
Nielimitowane rozmowy i
SMS-y za 1 zł/mies.
Zamów prąd w Multimedia, a dostaniesz na rok nielimitowane rozmowy do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz SMS-y za 1 zł/mies.
Opłata handlowa
Gwarancja niższej ceny
Dotyczy prawa Odbiorcy żądania obniżenia ceny energii elektrycznej do wysokości ceny z taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy z urzędu właściwego wg obszaru, do którego jest przyłączony Odbiorca, obowiązującej dla Odbiorców z grup taryfowych G niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Z uprawnienia można skorzystać nie wcześniej niż po upływie 12 mies. od rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej. Żądanie stosowania ceny energii elektrycznej z Taryfy sprzedawcy z urzędu należy zgłosić Sprzedawcy pisemnie do Biura Obsługi Klienta Multimedia Polska bądź telefonicznie na Infolinię Multimedia Polska dzwoniąc pod numer 244 244 244. Szczegóły Oferty w Promocyjnej są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Multimedia Polska oraz na www.multimedia.pl/prad
G11
Stała cena przez całą dobę
Dzienna:
1 - 24 mc - 0,2938 zł
25 - 36 mc - 0,3077 zł
37 - 48 mc - 0,3401 zł
 
0 zł/mc
 
G12
Podział na taryfę dzienną i nocną
Dzienna:
1 - 24 mc - 0,3376 zł
25 - 36 mc - 0,3658 zł
37 - 48 mc - 0,3890 zł

Nocna:
1 - 24 mc - 0,1966 zł
25 - 36 mc - 0,2088 zł
37 - 48 mc - 0,2216 zł
 
0 zł/mc
 
Na całkowity koszt usługi składa się cena za energię elektryczną oraz opłaty za dystrybucję. Ceny za dystrybucję są zależne od Twojego dystrybutora prądu.
 
Taryfa
Typ taryfy
Cena brutto energii
elektrycznej za kWh
Nielimitowane rozmowy i
SMS-y za 1 zł/mies.
Zamów prąd w Multimedia, a dostaniesz na rok nielimitowane rozmowy do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz SMS-y za 1 zł/mies.
Opłata handlowa
Gwarancja niższej ceny
Dotyczy prawa Odbiorcy żądania obniżenia ceny energii elektrycznej do wysokości ceny z taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy z urzędu właściwego wg obszaru, do którego jest przyłączony Odbiorca, obowiązującej dla Odbiorców z grup taryfowych G niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Z uprawnienia można skorzystać nie wcześniej niż po upływie 12 mies. od rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej. Żądanie stosowania ceny energii elektrycznej z Taryfy sprzedawcy z urzędu należy zgłosić Sprzedawcy pisemnie do Biura Obsługi Klienta Multimedia Polska bądź telefonicznie na Infolinię Multimedia Polska dzwoniąc pod numer 244 244 244. Szczegóły Oferty w Promocyjnej są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Multimedia Polska oraz na www.multimedia.pl/prad
G11
Stała cena przez całą dobę
Dzienna:
1 - 24 mc - 0,2938 zł
25 - 36 mc - 0,3077 zł
37 - 48 mc - 0,3401 zł
 
9,90 zł/mc
 
G12
Podział na taryfę dzienną i nocną
Dzienna:
1 - 24 mc - 0,3376 zł
25 - 36 mc - 0,3658 zł
37 - 48 mc - 0,3890 zł

Nocna:
1 - 24 mc - 0,1966 zł
25 - 36 mc - 0,2088 zł
37 - 48 mc - 0,2216 zł
 
9,90 zł/mc
 
Na całkowity koszt usługi składa się cena za energię elektryczną oraz opłaty za dystrybucję. Ceny za dystrybucję są zależne od Twojego dystrybutora prądu.


Ile możesz zaoszczędzić przechodząc do Multimedia?

Mieszkanie


do 310 zł Klienci z grupy taryfowej G11, zużywający rocznie 2 MWh i otrzymujący rozliczenie za energię elektryczną raz na 12 miesięcy.

Dom


do 500 zł Klienci należący do grupy taryfowej G11, zużywający rocznie 4 MWh energii elektrycznej i otrzymujący rozliczenie za energię elektryczną raz na 12 miesięcy.

Szczegóły wyliczeń

Mieszkanie

Prezentowane oszczędności zostały skalkulowane w oparciu o cenę energii elektrycznej za okres 48 miesięcy świadczenia Usługi Kompleksowej określoną w:
Ofercie Promocyjnej „Energia z obniżką ceny 2017” nr 005/17/MVN (dalej: Oferta Promocyjna), z jednej strony, oraz Taryfie dla energii elektrycznej RWE Polska S.A. dla Grup taryfowych G obowiązującej od dnia 01.05.2015 r. (dalej: Taryfa innogy) z drugiej strony.

Wysokość opłat z tytułu sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy z Grupy taryfowej G11 za okres 48 miesięcy świadczenia Usługi Kompleksowej przy założeniu, że zużycie energii elektrycznej wynosi 2 MWh rocznie, a ponadto, że okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy:

 1. Odbiorcy innogy Polska S.A.* przy złożeniu, iż ceny energii elektrycznej i opłata handlowa będą zgodne z Taryfą innogy (0,3397 zł brutto/kWh i 2,82 zł brutto/mies)
  • energia czynna: 4 * 2 MWh * 339,70 zł/ MWh= 2717,60 zł
  • opłata handlowa: 48* 2,82 zł=135, 36 zł
  Łączny koszt za okres 48 miesięcy: 2852,96 zł

  Powyższa kwota nie obejmuje kosztów dystrybucji w wysokości zgodnej z Taryfą OSD.

 2. Odbiorcy Multimedia Polska Energia Sp z o.o. będący jednocześnie Abonentami Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. lub będący jednocześnie odbiorcami gazu ziemnego wysokometanowego Sprzedawcy przy założeniu, że przez pierwsze 24 miesiące świadczenia Usługi Kompleksowej obowiązuje cena energii elektrycznej w wysokości zgodnej z Ofertą Promocyjną (tj. 0,2938 zł brutto/kWh), a przez kolejne 24 miesiące Odbiorca będzie korzystać z prawa żądania stosowania ceny energii elektrycznej z Taryfy sprzedawcy z urzędu, a przy tym, że ta cena energii elektrycznej będzie zgodna z Taryfą innogy (tj. 0,3397 zł brutto/kWh)
  • energia czynna: (2* 2MWh* 293,80 zł/ MWh) + (2* 2MWh* 339,70 zł/ MWh)= 2534,00 zł
  • opłata handlowa: 0 zł
  Łączny koszt za okres 48 miesięcy: 2534,00 zł

  Powyższa kwota nie obejmuje kosztów dystrybucji w wysokości zgodnej z Taryfą OSD.

Oszczędności w trakcie trwania kontraktu: 318,96 zł

Dom

Prezentowane oszczędności zostały skalkulowane w oparciu o cenę energii elektrycznej w ciągu 48 miesięcy trwania Umowy kompleksowej, określoną w regulaminie promocji Ofercie Promocyjnej „Energia z obniżką ceny 2017” nr 005/17/MVN (dalej: Oferta Promocyjna), z jednej strony, oraz Taryfie dla energii elektrycznej RWE Polska S.A. dla Grup taryfowych G obowiązującej od dnia 01.05.2015 r. (dalej: Taryfa innogy) z drugiej strony.

Wysokość opłat z tytułu sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy z Grupy taryfowej G11 za okres 48 miesięcy świadczenia Usługi Kompleksowej przy założeniu, że zużycie energii elektrycznej wynosi 4 MWh rocznie, a ponadto, że okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy:

 1. Klienci innogy Polska S.A.*. – przy złożeniu, iż ceny energii elektrycznej pozostaną na obecnym poziomie – 339,70 zł/ MWh
  • energia czynna: 4*4 MWh* 339,70 zł/ MWh= 5435,20 zł
  • abonament: 48* 2,82 zł=135, 36 zł
  Łączny koszt rachunków za prąd w trakcie 48 miesięcy: 5570,56 zł

  Powyższa kwota nie obejmuje kosztów dystrybucji w wysokości zgodnej z Taryfą OSD.

 2. Klienci Multimedia Polska Energia SA- przez pierwsze 2 lata trwania Umowy Klienta obowiązuje stawka 293,80 zł/ MWh, a przez kolejne 2 lata Klient skorzystał z możliwości obniżenia ceny do poziomu ceny energii elektrycznej swojego sprzedawcy z urzędu czyli do poziomu 339,70 zł/MWh
  • energia czynna: 2* 2MWh* 293,80 zł/ MWh + 2* 2MWh* 339,70 zł/ MWh= 5068,00 zł
  • abonament: 0 zł
  Łączny koszt rachunków za prąd w trakcie 48 miesięcy: 5068,00 zł

  Powyższa kwota nie obejmuje kosztów dystrybucji w wysokości zgodnej z Taryfą OSD.

Oszczędności w trakcie trwania kontraktu: 502,56 zł

*wcześniej RWE Polska S.A.

Nasz prąd jest wszędzie

Bez względu na to, w którym miejscu w Polsce mieszkasz,
możesz skorzystać z oferty na prąd od Multimedia.

Podstawowe zdjecie

Zmiana sprzedawcy jest prosta

Zmiana dostawcy

  Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zawrzeć z nami umowę, wypełnij
formularz z danymi kontaktowymi.
Skontaktujemy się z Tobą.

Zmiana dostawcy

  Podpisz umowę

Możesz również udzielić nam pełnomocnictwa - abyśmy mogli w Twoim imieniu wypowiedzieć umowę
u Twojego obecnego sprzedawcy prądu.

Zmiana dostawcy

  My zajmiemy się wszystkimi formalnościami

Zmiana sprzedawcy nastąpi bez przerwy w dostawie prądu czy wymiany liczników. Proces zmiany sprzedawcy zajmie od 30 do 60 dni.

 

Domowe sposoby na oszczędzanie

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, dzięki którym możesz obniżyć swoje rachunki za prąd

KUCHNIA
POKÓJ
OŚWIETLENIE

Kuchnia

W naszych kuchniach pojawia się coraz więcej urządzeń elektrycznych – zobacz, jak z nich korzystać, żeby ograniczyć zużycie prądu.

Pokaż szczegóły

 

Płyta ceramiczna

Korzystając z płyty ceramicznej należy używać naczyń o płaskich dnach. Naczynia, które nie przylegają całą powierzchnią dna do płyty zużywają do 50% energii elektrycznej więcej. Na początku gotowania ustaw maksymalną moc palnika, a następnie zmniejsz ją do poziomu, który pozwoli podtrzymywać dalsze gotowanie w temperaturze 100ºC.

Płyta indukcyjna

Pamiętaj, że gotowanie zamrożonych produktów to duża strata energii. Przed włożeniem jedzenia do garnka, rozmroź je dokładnie, dzięki temu nie zmarnujesz energii w trakcie gotowania. Czysta powierzchnia grzewcza to nie tylko kwestia estetyki, ale również efektywności grzania. Brud znajdujący się na płycie powoduje, że przygotowywanie posiłków trwa znacznie dłużej oraz jednocześnie zużywa większej ilości prądu.

Zmywarka

Korzystając ze zmywarki oszczędzasz nie tylko energię elektryczną, ale także wodę. Zmywarka zużywa co najmniej 2 razy mniej ciepłej wody niż przy myciu ręcznym.

Piekarnik elektryczny

Wybierając piekarnik zdecyduj się na taki, który posiada funkcję termoobiegu - piekarnik z termoobiegiem nagrzewa się dużo szybciej. Pamiętaj wyłącz piekarnik 5-10 minut przed planowanym zakończeniem pieczenia. Przez ten czas temperatura w piekarniku pozostanie na odpowiednim poziomie, a nie będzie już pobierana energia.

Pokój

Wybieraj nowoczesne technologie, zużywające mniej prądu. Urządzenia takie, jak komputer drukarka czy telewizor włączaj tylko wtedy, gdy ich faktycznie używasz.

Pokaż szczegóły

 

Komputer

Jeśli skończyłeś pracować na komputerze lub Twoja przerwa będzie trwać dłużej niż 15 minut warto go wyłączyć. Wyłączenie i ponowne włączenie komputera zużyją mniej energii, niż gdyby komputer cały czas pracował.

Drukarka

Nowoczesne drukarki włączają się bardzo szybko, dlatego drukarkę włącz dopiero przed jej użytkowaniem. Pamiętaj, ze drukarka atramentowa jest kilkukrotnie bardziej oszczędna niż laserowa.

Telewizor

Najbardziej oszczędne są telewizory LED, które pobierają znacznie mniej prądu niż telewizory LCD i plazmowe. Pamiętaj, aby wychodząc z domu wyłączać telewizor, a nie pozostawiać go w stanie „czuwania”. Dioda świecąca się na urządzeniu świadczy o tym, że cały czas z sieci pobierana jest energia.

Oświetlenie

Zamiast oświetlać dom, można wykorzystać światło naturalne. Jest ono zdrowsze dla oczu i dodatkowo nic nie kosztuje. Warto wymienić tradycyjne żarówki na energooszczędne świetlówki, ponieważ zużywają nawet 5-krotnie mniej energii niż tradycyjne żarówki, a przy tym wytwarzają tyle samo światła.

Oświetlenie

Zamiast oświetlać dom, można wykorzystać światło naturalne. Jest ono zdrowsze dla oczu i dodatkowo nic nie kosztuje. Warto wymienić tradycyjne żarówki na energooszczędne świetlówki, ponieważ zużywają nawet 5-krotnie mniej energii niż tradycyjne żarówki, a przy tym wytwarzają tyle samo światła.

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Ważne informacje prawne

Dostawcą usług kompleksowych obejmujących odpowiednio sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji oraz sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) i zapewnienie jego dystrybucji, jest Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/764/23211/W/DRE/2013/ŁG wydaną 30 grudnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), a ponadto koncesję na obrót paliwami gazowymi nr OPG/289/23211/W/DRG/2015/MŻ wydaną 15 maja 2015 r. przez Prezesa URE, ważne do dnia 31 grudnia 2030 r.