2024-04-15
Zmiany w Zasadach korzystania z Limitu Transmisji Danych UE oraz w Polityce Uczciwego Korzystania obowiązujących w Multimedia Capital One sp. z o.o.

Zmiany w Zasadach korzystania z Limitu Transmisji Danych UE oraz w Polityce Uczciwego Korzystania obowiązujących w Multimedia Capital One sp. z o.o.

Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Multimedia Capital One sp. z o.o., zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne Zasady korzystania z Limitu Transmisji Danych UE oraz Politykę Uczciwego Korzystania będące integralną częścią Cennika Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Capital One sp. z o.o.

Limit Transmisji Danych UE to pakiet na transmisję danych realizowaną w roamingu w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Informujemy, że z uwagi na zmianę kursu EUR/PLN, od 15 maja 2024 r. nastąpi podwyższenie limitów GB UE, obliczanych wg wzoru:

wielkość limitu =   
  

gdzie:
„A” - opłata abonamentowa brutto
„B” - maksymalna stawka hurtowa w 2024 r.
„C” – kurs EUR (4,33PLN)

Wykaz nowych limitów transmisji danych znajdziecie Państwo w Załączniku do niniejszej informacji.

Konsekwencją zmian będzie także obniżka, z 0,009 zł do 0,008 zł za 1 MB, opłaty za transmisję danych po wykorzystaniu Limitu Transmisji Danych UE, a ponadto obniżka do kwoty 0,008 zł opłat dodatkowych za wysłaną wiadomość MMS oraz za każdy MB transmisji danych. Przypominamy w tym miejscu, że opłaty dodatkowe są naliczane w przypadku stwierdzenia ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług roamingu regulowanego.

Informujemy, że wszystkie opisane powyżej zmiany wejdą w życie 15 maja 2024 r. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, której są Państwo stroną. 
W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, a przy tym powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być dostarczone do Operatora, nie później niż do 14 maja 2024 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie lub w formie dokumentowej. W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na warunkach ogólnych.

Załączniki:
Wykaz zmian limitów transmisji danych od 15.05.2024 r.
 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.