2022-04-01
Jak obliczyć zwrot przyznanej ulgi?

Abonent może samodzielnie obliczyć wielkość roszczenia o zwrot ulgi, posługując się poniższą instrukcją lub może zadzwonić na infolinię Multimedia pod numerem 24 357 50 03 . Może również skierować zapytanie do Multimedia, za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.multimedia.pl/multimedia-stargard

Kwota przyznanej Abonentowi ulgi stanowi różnicę pomiędzy ceną cennikową za usługi, a ceną promocyjną za usługi, liczoną za okres stosowania rabatów, określony w Promocji. Różnica ta jest wskazana każdorazowo w Regulaminie Promocji.
 
Wysokość  roszczenia o zwrot ulgi z tytułu rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta, oblicza się wg następującego wzoru: 
 
wzor.PNG
gdzie:
"U" -  wartość przyznanej ulgi, zdefiniowanej w Regulaminie Promocji;
"A" -  liczba dni od dnia rozwiązania umowy do daty końca wymaganego okresu;
"B" -   liczba dni począwszy od dnia zawarcia umowy (nie zaś od daty aktywacji rabatu) do daty końca wymaganego okresu korzystania z usługi.
 
Podstawa prawna: art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej,  związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi  pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.