2022-04-01
Jak obliczyć zwrot przyznanej ulgi?

Abonent może samodzielnie obliczyć wielkość roszczenia o zwrot ulgi, posługując się poniższą instrukcją lub może zadzwonić na infolinię Multimedia pod numerem 24 357 50 47. Może również skierować zapytanie do Multimedia, za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.multimedia.pl/multimedia-lowicz

Kwota przyznanej Abonentowi ulgi stanowi różnicę pomiędzy ceną cennikową za usługi, a ceną promocyjną za usługi, liczoną za okres stosowania rabatów, określony w Promocji. Różnica ta jest wskazana każdorazowo w Regulaminie Promocji.
 
Wysokość  roszczenia o zwrot ulgi z tytułu rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta, oblicza się wg następującego wzoru: 
 
wzor.PNG
gdzie:
"U" -  wartość przyznanej ulgi, zdefiniowanej w Regulaminie Promocji;
"A" -  liczba dni od dnia rozwiązania umowy do daty końca wymaganego okresu;
"B" -   liczba dni począwszy od dnia zawarcia umowy (nie zaś od daty aktywacji rabatu) do daty końca wymaganego okresu korzystania z usługi.
 
Podstawa prawna: art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej,  związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi  pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.