2024-04-30
Wykaz zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.

Szanowni Abonenci,
informujemy, że w dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. W związku z tym, Multimedia Łowicz Sp. z o.o. zmienia w trybie art. 60a. ust. 3a. ustawy Prawo telekomunikacyjne Regulamin świadczenia Usługi Internet Mobilny oraz Dostarczania Usług/Treści Cyfrowych, a także Regulamin świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE oraz Dostarczania Usług/Treści Cyfrowych. 
Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.
Powyżej wskazane zmiany dotyczą Abonentów Usługi Telefonii Komórkowej oraz Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Mobilnego i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Multimedia Łowicz Sp. z o.o., nie później niż do 31.05.2024 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Multimedia Łowicz Sp. z o.o. (al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia) lub Biura Obsługi Klienta.
W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji abonenckiej” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na  zasadach ogólnych.
W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Załączniki:
Wykaz zmian w Dokumentacji Abonenckiej Multimedia Łowicz sp. z o.o. od 01.06.2024 r.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.