Internet stacjonarny

Sprawdź dostępność>
Podaj miasto
Podaj ulice
Podaj numer
W Twojej lokalizacji możesz skorzystać z poniższych pakietów.
Twój adres:      zmien   
Jesteś poza zasięgiem naszych usług stacjonarnych.
Twój adres:    zmien  


POCZUJ MOC

GIGA SZYBKIEGO

INTERNETU

 
Przyśpiesz swój internet już dziś
 
 
 

Wypełnij formularz kontaktowy,
aby dowiedzieć się więcej.

Twoje dane
Wpisz imię i nazwisko
Wpisz numer telefonu
Proszę o akceptację
Proszę o wyrażenie zgody
Proszę o wyrażenie zgody

Pamiętaj! Szczegóły zamówienia potwierdzi z Tobą nasz konsultant. Wysyłanie zgłoszenia online nie skutkuje zawarciem umowy.

Dziękujemy
za wysłanie zgłoszenia.

 

Przypisy prawne dot. usług powyżej.

Oferta promocyjna Internetu stacjonarnego w Pakiecie 1,2 Gb Multimedia Polska S.A. ograniczona czasowo oraz dostępna w lokalizacjach, w  których istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi w  Pakiecie 1,2 Gb przez Operatora. Oferta dla nowych klientów. Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji na multimedia.pl oraz w BOK Multimedia Polska.

Ze względu na specyfikę protokołów komunikacyjnych, karta sieciowa 1 Gb/s  pozwala osiągnąć maksymalną szybkość transferu do ok. 940 Mb/s. Aby w pełni wykorzystać całe pasmo 1,2 Gb wymagane jest podłączenie bezpośrednio do modemu co najmniej dwóch komputerów jednocześnie, z wykorzystaniem portów Gigabit Ethernet.

 

Przypisy prawne dot. usług powyżej.

  1. Aktywacja 19 zł. Oferta promocyjna internetu stacjonarnego oraz Usługi Dodatkowej Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna dla osób nie będących Abonentami Operatora, ograniczona czasowo. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest ponadto zawarcie Umowy Abonenckiej regulującej warunki świadczenia Usługi Radia i Telewizji Kablowej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji 2018/348 „Digital TV w MMP_24 m-ce z V3 /N. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych stanowi miesiąc kalendarzowy aktywacji i kolejne 23 pełne miesiące kalendarzowe. Rabaty przyznane Uczestnikowi w ofercie promocyjnej Internetu stacjonarnego obowiązują bezterminowo pod warunkiem korzystania w charakterze Abonenta z usługi telewizji cyfrowej, w tym w technologii IPTV, przez cały okres obowiązywania rabatu na Internet stacjonarny tych rabatów. Szczegóły Promocji w Regulaminach Promocji, w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl.

    Promocja 2018/348 „Digital TV w MMP_24 m-ce z V3 /N to oferta promocyjna telewizji cyfrowej oraz Dodatkowego Pakietu Programowego Sport Champions HD oraz Usługi Dostęp Multiscreen (Usługa Dodatkowa do telewizji cyfrowej) , a także Usług Zarządzania Audycją: Catch up TV i Nagrywarka sieciowa (Usługa Dodatkowa do telewizji cyfrowej) dla osób nie będących Abonentami usługi telewizji cyfrowej Operatora. Oferta promocyjna ograniczona czasowo. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych stanowi miesiąc kalendarzowy aktywacji i kolejne 23 pełne miesiące kalendarzowe. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Usług Zarządzania Audycją - Usługa Catch up TV, Usługa Nagrywarka Sieciowa objętych niniejszą Promocją, w dowolnym terminie, bez obowiązku zwrotu przyznanej ulgi w opłatach. Szczegóły Promocji w Regulaminach Promocji, w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl.

  2. Oferta promocyjna telewizji cyfrowej, internetu stacjonarnego oraz Usługi Dodatkowej Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna. Z Promocji mogą skorzystać osoby (konsumenci), które nie są Abonentami Multimedia Polska. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie 3 miesięcy przed zawarciem Umowy Abonenckiej w Promocji korzystały w charakterze Abonenta z którejkolwiek z następujących usług Operatora: z Usługi Radia i Telewizji Kablowej (bez względu na rodzaj technologii w jakiej świadczona była przedmiotowa usługa) lub/i z Usługi Multimedia Internet Operatora. Z Obszaru Promocji wyłączone są Lokale, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Abonenckiej w Promocji, świadczona była którakolwiek z następujących usług Operatora: Usługa Radia i Telewizji Kablowej (bez względu na rodzaj technologii w jakiej świadczona była przedmiotowa usługa) lub/i Usługa Multimedia Internet Operatora. Warunek ten nie dotyczy Lokali, dla których w okresie 3 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Abonenckiej w Promocji nastąpiła zmiana właściciela Lokalu. Telewizor jest przekazywany Abonentowi do używania, na czas trwania Umowy Abonenckiej i pozostaje własnością Operatora. Minimalny okres wymagany warunkami promocji wynosi 23 pełne miesiące kalendarzowe. Oferta ograniczona czasowo (do wyczerpania zapasów telewizorów). Szczegóły promocji, w tym wysokość opłat, opłat za aktywację, opłat za usługę dodatkową wymaganą warunkami, a także uprawnienia dodatkowe przyznane Uczestnikowi po upływie okresu stosowania rabatów, dostępne są w BOK Multimedia oraz na www.multimedia.pl

  3. Oferta Promocyjna usług Multimedia Polska ograniczona czasowo, do wyczerpania zapasów urządzeń określonych warunkami Promocji Operatora. Do Promocji mogą przystąpić jedynie osoby, które nie są Abonentami internetu stacjonarnego Operatora. Kupując internet stacjonarny, Abonent otrzymuje na własność wideorejestrator Manta MM310H albo Manta MM313H albo Manta MM 308S, albo głośnik JBL GO, a przy zakupie internetu stacjonarnego z telefonią komórkową smartwatch Manta MA428 albo Manta MA427, albo Manta MA429 na własność. Po upływie rabatów opłaty za internet stacjonarny i usługi dodatkowe zgodne z Cennikiem Operatora. Szczegóły Promocji, wysokość opłat w tym opłat za aktywację, opłat za usługi dodatkowe, uprawnienia dodatkowe dla Abonentów telefonii komórkowej w regulaminach Promocji w BOK Multimedia Polska oraz na multimedia.pl

  4. Podana liczba kanałów nie stanowi części umowy abonenckiej. Szczegółowe informacje o usłudze telewizji cyfrowej, w tym Regulamin, Cennik i Oferta Usług Operatora, są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Multimedia Polska oraz na multimedia.pl

 

Regulaminy, Cenniki i ważne informacje prawne