Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2022-10-31
Informacja o zmianach treści Regulaminów i Cenników od 01.12.2022r.

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie ,

Informujemy, że dla wybranej grupy Abonentów, którzy otrzymali stosowną komunikację indywidualną, od 01.12.2022 r. nastąpią zmiany w poniżej załączonych Regulaminach Świadczenia Usług oraz Cennikach.

Jakie działania podejmujemy?

Od 01.12.2022 r. wprowadzamy modyfikacje do treści Regulaminów Świadczenia poszczególnych Usług oraz Cenników. Zmiany w treści poniżej załączonych Regulaminów dotyczą:

 

  • wprowadzenia definicji Opłaty za Utrzymanie Łącza Telekomunikacyjnego o następującym brzmieniu:

 

Opłata za Utrzymanie Łącza Telekomunikacyjnego – opłata abonamentowa, należna Operatorowi od Abonenta za każdy Okres Rozliczeniowy za utrzymanie łącza telekomunikacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku) celem świadczenia usługi. Opłata należna wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Telewizji, Internetu lub Telefonii Stacjonarnej w zasięgu Sieci Operatora. W przypadku zawarcia umowy
o świadczenie więcej niż jednej Usługi wymienionej w zdaniu poprzedzającym, pobierana jest jedna Opłata za Utrzymanie Łącza Telekomunikacyjnego.

 

  • modyfikacji definicji „Usługi”, poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

 

Usługa – określona w niniejszym Regulaminie, Cenniku lub Umowie Abonenckiej usługa telekomunikacyjna, dostępna w określonym Pakiecie, a także usługa utrzymania łącza telekomunikacyjnego

W poniżej załączonych Cennikach dodana została Opłata za Utrzymanie Łącza Telekomunikacyjnego w wysokości 20,00 zł brutto.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by treść i forma nowej dokumentacji była przejrzysta i zrozumiała.

Co to oznacza?

Akceptacja nowych warunków nastąpi automatycznie. Pozostałe warunki świadczenia Usług, niewskazane w przedmiotowej komunikacji, nie ulegają zmianie. Akceptacja warunków nie wymaga żadnych działań, a umowa będzie od 01.12.2022 r. realizowana z uwzględnieniem poniżej wskazanych dokumentów.

W związku z tymi zmianami abonenci objęci zmianą posiadają prawo, do 30.11.2022 r., złożyć do firmy Multimedia Polska Sp. z o.o. wypowiedzenie, które oznacza rozwiązanie umowy z dniem 01.12.2022 r.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Operatora (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) lub przekazane (złożone bezpośrednio bądź wysłane) do Biura Obsługi Klienta (dane kontaktowe znajdują się pod adresem https://www.multimedia.pl/znajdz-salon).

W przedmiotowym oświadczeniu prosimy o podanie jako przyczyny wypowiedzenia Umowy Abonenckiej „brak akceptacji zmian w dokumentacji abonenckiej”. Informujemy jednocześnie, iż brak podania przyczyny może skutkować uznaniem, iż wypowiedzenie złożone zostało na zasadach ogólnych. Niezłożenie wypowiedzenia w powyższym terminie spowoduje, iż od 01.12.2022 r. umowa będzie realizowana na zmienionych warunkach.

Jesteśmy do dyspozycji

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można się z nami skontaktować pod numerem telefonu 24 357 50 19 w godzinach: pon.-pt. 8:00-20:00.

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.