Dla osób prywatnych Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2024-04-30
INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

Szanowni Abonenci,
informujemy, że w dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. W związku z tym, Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni (81-525), przy al. Zwycięstwa 253, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089460, NIP: 586-20-40-690, kapitał zakładowy – 331.682.590,00 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Dostawcą Usług” zmienia w trybie art. 60a. ust. 3a. ustawy Prawo telekomunikacyjne Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usług Mobilnych obowiązujący dla Umów zawartych od 02.04.2024 r., a także Regulamin świadczenia Usługi Internet Mobilny oraz Dostarczania Usług/Treści Cyfrowych dla Umów zawartych do 01.04.2024 r. i Regulamin świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE oraz Dostarczania Usług/Treści Cyfrowych dla Umów zawartych do 01.04.2024 r. 

Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r. 

Powyżej wskazane zmiany dotyczą Abonentów Usługi Telefonii Komórkowej oraz Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Mobilnego i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Vectra S.A., nie później niż do 31.05.2024 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług (al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia) lub Biura Obsługi Klienta, których dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.vectra.pl/kontakt/salony-firmowe. Wypowiedzenie składane przez Abonenta może zostać przesłane także na numer faksu Dostawcy Usług albo drogą elektroniczną.

W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji abonenckiej” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Dostawcę Usług jako złożone na zasadach ogólnych.

W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania, Dostawcy Usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych.


Załączniki:
Wykaz zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.  

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.