Dla osób prywatnych Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2024-04-15
INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

Szanowni Abonenci,
w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6  kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, spółka Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni (81-525), przy al. Zwycięstwa 253, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089460, NIP: 586-20-40-690, kapitał zakładowy – 331.682.590,00 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Dostawcą Usług” zmienia w trybie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne Cennik Usług Mobilnych obowiązujący dla Umów zawartych od 02.04.2024 r., a także Zasady korzystania z Limitu Transmisji Danych UE oraz Politykę Uczciwego Korzystania, będące integralną częścią Cennika Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE obowiązującego dla Umów zawartych do 01.04.2024 r.

Zmiany polegają na:
a.    obniżeniu wysokości opłat dodatkowych za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie UE pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Strefie UE, jak również w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie UE (obniżenie z 0,009 zł do 0,008 za 1 MB),

b.    obniżeniu wysokości opłat za połączenie głosowe wykonane w roamingu międzynarodowym w Strefie UE (obniżenie z 0,12 zł na 0,11 zł za 1 minutę połączenia),

c.    podwyższeniu limitów transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie UE zgodnie z tabelami zawartymi w dołączonym załączniku.

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ - obowiązuje od 15 maja 2024

Powyżej opisane zmiany dotyczą Abonentów Usługi Telefonii Komórkowej i wchodzą w życie z dniem 15 maja 2024 roku.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom Usługi Telefonii Komórkowej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.
W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania, Dostawcy Usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Vectra S.A, nie później niż do 14 maja 2024 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług (al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia) lub Biura Obsługi Klienta, których dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.vectra.pl/kontakt/salony-firmowe.
Wypowiedzenie składane przez Abonenta może zostać przesłane także na numer faksu Dostawcy Usług albo drogą elektroniczną.
W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Dostawcę Usług jako złożone na warunkach ogólnych.

Załączniki:
INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ - obowiązuje od 15 maja 2024  

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.