Ubezpieczenie mieszkania

We współpracy z:

Ergo Hestia
9,99 zł
10 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Podstawowy Plus
14,99 zł
30 000 zł
3 000 zł
1 000 zł
30 000 zł
Standard Plus
19,99 zł
50 000 zł
5 000 zł
1 000 zł
50 000 zł
opcja Standard
Medium Plus
24,99 zł
70 000 zł
7 000 zł
1 000 zł
70 000 zł
opcja Premium
Super Plus
29,99 zł
100 000 zł
10 000 zł
1 000 zł
100 000 zł
opcja Premium
Extra Plus
Składka miesięczna
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju Ubezpieczenie obejmuje m.in. takie zdarzenia losowe jak: zalanie, pożar, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna oraz wiele innych.
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od dewastacji
Oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz wszystkich domowników za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego.
Mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) od kradzieży z włamaniem, rozboju Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za mienie ruchome przechowywane w pomieszczeniach przynależnych ograniczona jest do 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania w zakresie zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rozboju.
Świadczenia
assistance
Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów udzielenia przez Centrum Alarmowe natychmiastowej pomocy w zakresie i na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia. Świadczenia assistance obejmują m.in.: naprawę sprzętu AGD/RTV/PC, interwencję hydraulika, elektryka, ślusarza i wielu innych specjalistów.
W opcji Standard limit wynosi: 2 zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia o maksymalnej wartości 700 zł na wszystkie zdarzenia.
W opcji Premium limit wynosi: 4 zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia o maksymalnej wartości 1000 zł na wszystkie zdarzenia.
Nazwa wariantu

Dlaczego warto ubezpieczyć się z Multimedia Polska

Nasza wyjątkowa oferta pozwala Ci na elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

MIESIĘCZNA SKŁADKA
SZEROKI ZAKRES
MINIMUM FORMALNOŚCI
WSPÓŁPRACA Z ERGO HESTIĄ

Miesięczna składka

Wygodne opłacanie składek. Bez opłaty z góry
za cały okres ubezpieczenia - u nas składki
doliczane są do faktury za usługi telekomunikacyjne
i opłacane miesięcznie!

Szeroki zakres ubezpieczenia

Kompleksowa ochrona obejmująca ubezpieczenie mieszkania (mienie ruchome i elementy stałe) wraz z pomieszczeniami przynależnymi – np. piwnicą* (mienie ruchome), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym* oraz świadczenia assistance*.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz mienia ruchomego w pomieszczeniach przynależnych nie dotyczy wariantu Podstawowy Plus. Świadczenia assistance nie są dostępne w wariantach Podstawowy Plus i Standard Plus.

Minimum formalności

Ubezpieczenie mieszkania nawet w 60 sekund,
bez konieczności wypełniania długich i
skomplikowanych formularzy!

Współpraca z ERGO Hestią

Ochronę i sprawną likwidację szkód zapewnia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Zmiana numeru

 

Pokaż szczegóły >

Świadczenia assistance

Pęknięta rura, zatrzaśnięty zamek, wybita szyba,
zepsuty komputer? Dzięki usłudze Home Assistance
będziesz mógł szybko i sprawnie uporać
się z awarią w Twoim domu!

Pokaż szczegóły
 

Nocny transfer

W godzinach 22.00 - 6.00 możesz
korzystać z internetu mobilnego do
woli i bez limitów.

Pokaż szczegóły

Świadczenia assistance

Pęknięta rura, zatrzaśnięty zamek, zepsuty
telewizor lub komputer? Dzięki świadczeniom
assistance będziesz mógł szybko i sprawnie
uporać się z awarią w Twoim domu!

Pokaż szczegóły >
 

OC w życiu prywatnym

Zarysowałeś wózkiem sklepowym zaparkowany samochód? Twoje dziecko w czasie zabawy wybiło szybę w oknie? Jadąc na rowerze potrąciłeś pieszego? Spowodowałeś zalanie mieszkania sąsiada? Twój pies pogryzł przechodnia? W takich i podobnych sytuacjach ubezpieczenie zapewnia ochronę Tobie (a także Twoim domownikom) przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę.

 

 

 

Zgłoszenie szkody

Regulaminy i cenniki

Ważne informacje prawne

Oferta dotyczy ubezpieczenia grupowego dla Abonentów Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. Ubezpieczony finansuje Multimedia Polska koszty składki ubezpieczeniowej.