Ubezpieczenie mieszkania

We współpracy z:

Ergo Hestia
9,99 zł
10 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Podstawowy Plus
14,99 zł
30 000 zł
3 000 zł
1 000 zł
30 000 zł
Standard Plus
19,99 zł
50 000 zł
5 000 zł
1 000 zł
50 000 zł
opcja Standard
Medium Plus
24,99 zł
70 000 zł
7 000 zł
1 000 zł
70 000 zł
opcja Premium
Super Plus
29,99 zł
100 000 zł
10 000 zł
1 000 zł
100 000 zł
opcja Premium
Extra Plus
Składka miesięczna
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju Ubezpieczenie obejmuje m.in. takie zdarzenia losowe jak: zalanie, pożar, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna oraz wiele innych.
Mienie ruchome i stałe elementy mieszkania od dewastacji
Oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz wszystkich domowników za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego.
Mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) od kradzieży z włamaniem, rozboju Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za mienie ruchome przechowywane w pomieszczeniach przynależnych ograniczona jest do 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania w zakresie zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rozboju.
Świadczenia
assistance
Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów udzielenia przez Centrum Alarmowe natychmiastowej pomocy w zakresie i na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia. Świadczenia assistance obejmują m.in.: naprawę sprzętu AGD/RTV/PC, interwencję hydraulika, elektryka, ślusarza i wielu innych specjalistów.
W opcji Standard limit wynosi: 2 zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia o maksymalnej wartości 700 zł na wszystkie zdarzenia.
W opcji Premium limit wynosi: 4 zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia o maksymalnej wartości 1000 zł na wszystkie zdarzenia.
Nazwa wariantu

Dlaczego warto ubezpieczyć się z Multimedia Polska

Nasza wyjątkowa oferta pozwala Ci na elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

MIESIĘCZNA SKŁADKA
SZEROKI ZAKRES
MINIMUM FORMALNOŚCI
WSPÓŁPRACA Z ERGO HESTIĄ

Miesięczna składka

Wygodne opłacanie składek. Bez opłaty z góry
za cały okres ubezpieczenia - u nas składki
doliczane są do faktury za usługi telekomunikacyjne
i opłacane miesięcznie!

Szeroki zakres ubezpieczenia

Kompleksowa ochrona obejmująca ubezpieczenie mieszkania (mienie ruchome i elementy stałe) wraz z pomieszczeniami przynależnymi – np. piwnicą* (mienie ruchome), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym* oraz świadczenia assistance*.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz mienia ruchomego w pomieszczeniach przynależnych nie dotyczy wariantu Podstawowy Plus. Świadczenia assistance nie są dostępne w wariantach Podstawowy Plus i Standard Plus.

Minimum formalności

Ubezpieczenie mieszkania nawet w 60 sekund,
bez konieczności wypełniania długich i
skomplikowanych formularzy!

Współpraca z ERGO Hestią

Ochronę i sprawną likwidację szkód zapewnia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Zmiana numeru

 

Pokaż szczegóły >

Świadczenia assistance

Pęknięta rura, zatrzaśnięty zamek, wybita szyba,
zepsuty komputer? Dzięki usłudze Home Assistance
będziesz mógł szybko i sprawnie uporać
się z awarią w Twoim domu!

Pokaż szczegóły
 

Nocny transfer

W godzinach 22.00 - 6.00 możesz
korzystać z internetu mobilnego do
woli i bez limitów.

Pokaż szczegóły

Świadczenia assistance

Pęknięta rura, zatrzaśnięty zamek, zepsuty
telewizor lub komputer? Dzięki świadczeniom
assistance będziesz mógł szybko i sprawnie
uporać się z awarią w Twoim domu!

Pokaż szczegóły >
 

OC w życiu prywatnym

Zarysowałeś wózkiem sklepowym zaparkowany samochód? Twoje dziecko w czasie zabawy wybiło szybę w oknie? Jadąc na rowerze potrąciłeś pieszego? Spowodowałeś zalanie mieszkania sąsiada? Twój pies pogryzł przechodnia? W takich i podobnych sytuacjach ubezpieczenie zapewnia ochronę Tobie (a także Twoim domownikom) przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę.

 

 

 

Zgłoszenie szkody

Ważne informacje prawne

Oferta dotyczy ubezpieczenia grupowego dla Abonentów Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. Ubezpieczony finansuje Multimedia Polska koszty składki ubezpieczeniowej.