Wybierasz
ofertę
 
 
Zostawiasz
dane kontaktowe
 
 
Potwierdzasz zamówienie
z konsultantem

Pakiet minut 50 - 24 miesiące

Okres obowiązywania warunków promocyjnych. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
0
Pakiet w prezencie przez 2 miesiące
9,99
w kolejnych miesiącach

Aktywacja

19
jednorazowo

Podsumowanie

Suma opłat jednorazowych

Płatne z pierwszą fakturą
jednorazowo

Suma opłat miesięcznych

© 2016 Multimedia Polska