Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Ile kosztuje zmiana sprzedawcy energii?

Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna.

Czy po zmianie sprzedawcy będę otrzymywać dwie faktury?

Nie, zmieniając sprzedawcę na Multimedia Polska Energia Klient nadal otrzymywał będzie jedną fakturę za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

Skąd pochodzi prąd, który sprzedaje Multimedia Polska Energia?

Multimedia Polska Energia kupuje prąd na Towarowej Giełdzie Energii. Od strony technicznej, jest to dokładnie ten sam prąd, z tych samych linii przesyłowych, do których klienci są obecnie podłączeni.

Co z rozliczeniem okresu przejściowego?

Po podpisaniu umowy z Multimedia Polska Energia, a tym samym uruchomieniu procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, Klient otrzyma fakturę rozliczeniową od swojego poprzedniego sprzedawcy- będzie to  wyrównanie wszelkich zobowiązań względem niego.