Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Multimedia Polska S.A.*

Gromadzenie danych


1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Multimedia Polska S.A. stosuje tzw. cookies ("ciasteczka"), tj. dane informatyczne zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. 

Mechanizm cookies na stronach internetowych Multimedia Polska S.A.


2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) ułatwienia prezentowania użytkownikowi reklam lub innych treści dopasowanych do jego zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) pliki cookies umożliwiające dostarczanie reklam lub innych treści odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz prezentowanie ich określonej grupie docelowej.

4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. 

5. Pliki cookies stosowane w serwisach Multimedia Polska S.A. mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkowników strony, takie jak np. adres IP użytkownika.  

6. Multimedia Polska S.A. korzysta z usług partnerów (np. agencje reklamowe, domy mediowe lub inne podmioty świadczące usługi marketingowe) w celu prezentowania reklam albo innych treści na swojej stronie internetowej albo innych stronach, które wyświetlają reklamy podmiotów z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska wykorzystując informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies wykorzystywane są na komputerze, telefonie albo innym urządzeniu użytkownika aby prezentować reklamy lub treści dopasowane do jego indywidualnych zainteresowań. Korzystanie z plików cookies oraz podobnych technologii przez partnerów Multimedia Polska S.A. podlega ich własnej polityce prywatności, a nie polityce prywatności Multimedia Polska S.A.

7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Multimedia Polska S.A., z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Chat na stronach internetowych Multimedia Polska S.A.


9. Chat na stronach internetowych Multimedia Polska S.A. (www.multimedia.pl) służy do komunikacji z klientem w celu marketingu usług podmiotów z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska.

10. Każdy klient rozpoczynając chat z konsultantem Multimedia Polska S.A.:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym IP komputera z użyciem którego prowadzony będzie chat, przez Multimedia Polska S.A. w celu marketingu usług podmiotów z grupy kapitałowej Multimedia Polska.  

b) potwierdza, iż wszelkie dane przekazane w trakcie rozmowy podaje dobrowolnie,

c) potwierdza, iż zna swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

11. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia prowadzenie komunikacji z klientem za pomocą chat.

Odnośniki do innych stron


12. Serwisy Multimedia Polska S.A. zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Multimedia Polska S.A.

 

*  Spółki z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska to podmioty z grupy kapitałowej Multimedia Polska S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U, 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w szczególności Multimedia Polska S.A., Multimedia Polska-Południe S.A., Multimedia Polska Wschód Sp. z o.o., Multimedia Polska Biznes S.A., Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o.o., Multimedia Polska Development Sp. z o.o.  

Administratorem danych osobowych jest Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000238931, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 91.764.808 zł.