Kody jednorazowe

ACR - Blokada połączeń anonimowych

Aby uruchomić
*101*11*17#
Aby dezaktywować
*101*00*17#
Aby sprawdzić
*101#

Transmisja danych (GPRS)

Aby uruchomić
*101*11*02#
Aby dezaktywować
*101*00*02#
Aby sprawdzić
*101#

Poczta głosowa

Aby uruchomić
*122*11#
Aby dezaktywować
*122*00#
Aby sprawdzić
*122#

Roaming

Aby sprawdzić
*101#

Videopołaczenia

Aby uruchomić
*101*11*03#
Aby dezaktywować
*101*00*03#
Aby sprawdzić
*101#

Połączenia oczekujące

Aby uruchomić
*101*11*14#
Aby dezaktywować
*101*00*14#
Aby sprawdzić
*101#

Zawieszenie połączenia

Aby uruchomić
*101*11*15#
Aby dezaktywować
*101*00*15#
Aby sprawdzić
*101#

Połączenia konferencyjne

Aby uruchomić
*101*11*16#
Aby dezaktywować
*101*00*16#
Aby sprawdzić
*101#

Lista dostępnych pakietów

Aby sprawdzić
*121#

Połączenie z ukrytym numerem (CLIR)

#31#NUMERTELEFONU

Przekierowanie połączeń

Gdy nie odbierasz połączenia

Aby uruchomić
**61*+48XXXxxx#
Aby dezaktywować
##61#

Gdy Twój numer jest nieosiągalny (poza zasięgiem)

Aby uruchomić
**62*+48XXXxxx#
Aby dezaktywować
##62#

Gdy Twój numer jest zajęty

Aby uruchomić
**67*+48XXXxxx#
Aby dezaktywować
##67#

Przekierowanie połączeń we wszystkich, wymienionych powyżej przypadkach

Aby uruchomić
**21*+48XXXxxx#
Aby dezaktywować
##21#

Po wpisaniu odpowiedniego kodu wybierz przycisk, za pomocą którego inicjujesz połączenia