Co to jest elektroniczna faktura (eFaktura)?

eFaktura to ten sam zestaw dokumentów (faktura, korekta faktury, etc.), który wysyłany jest listownie do każdego Abonenta, ale prezentowany w formie elektronicznej na dedykowanej stronie www.ebok.multimedia.pl

Czy mogę zmienić adres e-mail, na który są przesyłane powiadomienia o wystawionych dokumentach elektronicznych?

Tak, można zmienić adres e-mail, tym celu wystarczy w serwisie eBOK wejść w Ustawienie konta i wybrać opcję Zmiana adresu e-mail

Czy po zamówieniu eFaktury będę otrzymywać faktury papierowe?

Nie. Wyrażenie zgody na eFakturę jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej.

Jak włączyć eFakturę?

Podstawą do otrzymywania eFaktury jest formalna Zgoda Abonenta na stosowanie faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej. Zgodę na stosowanie eFaktury można wyrazić:

1. Pisemne w Biurze Obsługi Klienta lub u Przedstawiciela Handlowego.

2. Elektroniczne, logując się do serwisu eBOK i wypełniając formularz Zgody na eFakturę dostępny w zakładce Ustawienia.

Kto może skorzystać z eFaktury?

Z eFaktury mogą skorzystać Abonenci spółek Multimedia Polska S.A., Multimedia Polska Południe S.A. oraz Multimedia Polska Biznes S.A.

Po jakim czasie od momentu wyrażenia Zgody zostanie wystawiona pierwsza eFaktura?

Pierwsza eFaktura zostanie wystawiona w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym została wyrażona Zgoda na eFakturę, co oznacza, że jeśli wyraziłeś Zgodę w miesiącu styczniu, to pierwszą fakturą przesłaną w formie elektronicznej będzie faktura wystawiona w miesiącu lutym.

Skąd będę wiedział czy została wystawiona eFaktura?

Po każdorazowym wystawieniu nowej faktury elektronicznej zostanie przesłana wiadomość o nowo wystawionym dokumencie na adres e-mail wskazany w formularzu zgody na eFakturę

W jaki sposób wyłączyć eFakturę?

Wyłączenie eFaktury wiąże się z Odwołaniem Zgody. Zgodę można odwołać na dwa sposoby:
1. Pisemnie w Biurze Obsługi Klienta.
2. Elektronicznie, logując się do eBOK i wypełniając formularz Odwołania Zgody znajdujący się w zakładce Ustawienia konta.