Problemy techniczne

Nie działa mi Internet, co robić?

- Sprawdź czy urządzenie dostępowe (modem kablowy, router DSL) jest podłączony do prądu i reaguje na zasilanie.
- Podłącz komputer bezpośrednio do urządzenia dostępowego, pomijając prywatne routery WIFI/switche i zrestartuj urządzenie dostępowe (wyłącz na parę sekund z zasilania i podłącz ponownie, po około 2 minutach powinno być gotowe do pracy)
- Odinstaluj program antywirusowy. Programy tego typu często po aktualizacji lub błędnej instalacji powodują problem z dostępem do usługi. W wypadku dalszych problemów program można zawsze ponownie zainstalować celem utrzymania bezpieczeństwa komputera.
- Sprawdź konfigurację protokołu internetowego TCP/IPv4 – komputer powinien pobierać adres IP oraz adresy serwerów DNS automatycznie.
- Upewnij się, że w komputerze są zainstalowane sterowniki do karty sieciowej

Internet działa mi wolno, jak sprawdzić prędkość?

- Przed sprawdzeniem prędkości należy podpiąć komputer bezpośrednio do urządzenia dostępowego Operatora
- Test prędkości należy wykonać na stronie test.mm.pl w przypadku złych wyników upewnij się czy utrzymują się one przez dłuższy okres czasu, test warto powtórzyć w różnych porach dnia celem określenia sprawności łącza.
- Upewnij się, że żadne programy nie korzystają z Internetu w trakcie wykonywania testu. By wynik był miarodajny, należy wyłączyć wszystkie programy pracujące w tle łączące się z Internetem.

Czy podczas korzystania z Internetu można wykonywać rozmowy telefonicznie?

Obie usługi są od siebie niezależne. Oznacza to, że w momencie korzystania z Internetu, można bez jakichkolwiek problemów wykonywać połączenia telefoniczne.

Dlaczego nie mam wyższej prędkości, którą zamówiłem od nowego miesiąca?

Powodem zaistniałej sytuacji może być brak pobrania przez modem nowych ustawień. W tej sytuacji należy zrestartować modem, poprzez odłączenie go od zasilania na kilka minut. Przypominamy, że oprogramowanie nowej prędkości jest wgrywane do końca każdego pierwszego dnia miesiąca.

Czy łącze w sieci Multimedia jest symetryczne?

Nie. Upload i download wygląda następująco dla danych prędkości:
256 + →256/128 kbps
512 + →512/256 kbps
1 Mb+ → 1024/256 kbps
2 Mb+ → 2048/256 kbps
6 Mb+ → 6144/512 kbps
12 Mb+ → 12288/768 kbps
20 Mb+ → 20480/1024 kbps
120 Mb+ → 122880/10240 kbps

Czy mogę korzystać z Internetu na dwóch komputerach?

Standardowa umowa Internetowa przewiduje podłączenie do sieci jednego komputera. Aby móc korzystać z większej liczby komputerów należy zamówić usługę Mega Bezprzewodowej Sieci Multimedialnej (MBSM). Usługa ta umożliwia nie tylko rozdzielenie sygnału (maksymalnie na 29 komputerów), ale również przesył sygnału w obrębie mieszkania drogą bezprzewodową, dzięki technologii WiFi.
Jest to korzystne zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z komputera przenośnego, tabletu czy innego urządzenia bezprzewodowego. Usługę można aktywować w lokalnym Biurze Obsługi Klienta.
Wykaz Lokalnych Biur Obsługi znajduje się na stronie http://www.multimedia.pl/biuro_obslugi_klienta Możliwe jest również złożenie zamówienia za pośrednictwem Telefonicznego Biura Obsługi Klienta pod numerem 244 244 244.
Opłaty związane z korzystaniem z Mega Bezprzewodowej Sieci Multimedialnej wyszczególnione są w cenniku internetowym na stronie www.multimedia.pl

Zakupiłem usługę Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna (router WIFI operatora) i nie potrafię go skonfigurować.

Pełna instrukcja konfiguracji dostępna jest na stronie www.routery.mm.pl

Korzystam z Mega Bezprzewodowej Sieci Multimedialnej, Internet po WIFI działa wolno i/lub przerywa.

Przyczyną niskiego transferu WIFI lub zerwań połączeń najczęściej są zakłócenia fali radiowej przekazującej sygnał. Więcej informacji na www.routery.pl