Jak sprawdzić adres MAC?

 Adres mac składa się z 12 znaków z zakresu 0-9, A-F. Adres MAC posiada każde urządzenie mające działać w sieci Internet – komputer, tablet, smartfon czy router WIFI. W środowisku Windows dla komputerów, adres MAC poprzez komendę „ipconfig /all” wpisaną w wierszu poleceń. Celem uruchomienia wiersza poleceń należy wejść w START > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń. Po wpisaniu komendy „ipconfig /all” i zatwierdzeniem przyciskiem „enter”, należy odnaleźć parametr „Adres fizyczny” dla interesującej nas karty - jest to adres MAC.

Co to jest ping i jak go sprawdzić?

Jest to program (polecenie) pozwalające sprawdzić istnienie i jakość połączenia między urządzeniem wykonującym polecenie i urządzeniem określonym jako cel. Po uruchomieniu wiersza poleceń (START > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń) i wpisaniu komendy „ping X” lub „ping Y.Y.Y.Y” (gdzie X to adres strony internetowej lub Y.Y.Y.Y to adres IP serwera) oraz zatwierdzeniu przyciskiem „enter” pojawi się rezultat polecenia diagnostycznego. Pożądanym rezultatem jest podsumowanie, w którym 0% pakietów zostało utraconych, a średni czas odpowiedzi jest mniejszy niż 100ms. W wypadku strat pakietów lub większego czasu odpowiedzi zachodzi podejrzenie problemu, które należy dodatkowo sprawdzić. W takiej sytuacji skontaktuj się z naszym Call Center pod numerem 244 244 244.

Czy Multimedia Polska S.A. blokuje jakieś porty internetowe?

Tak, ze względów bezpieczeństwa blokowane są między innymi porty 25 i 123. Służą najczęściej do rozsyłania spamu. Istnieje możliwość odblokowania portów po kontakcie z infolinią Operatora (244 244 244).

Czy adres IP jest stały?

Adres IP w firmie Multimedia jest przydzielany dynamicznie. Można jednak wykupić stały adres IP, co związane jest z miesięcznym abonamentem. Opłaty wyszczególnione są w cenniku internetowym na stronie www.multimedia.pl.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do stałego adresu IP?

Abonent zainteresowany zamówieniem statycznego (niezmiennego) adresu IP musi zgłosić się  do lokalnego BOK celem złożenia wniosku o przydzielenie stałego adresu IP. Nie ma możliwości aby klient złożył zamówienie poza lokalem Operatora (kontakt z Przedstawicielem Handlowym) lub na odległość (Call Center).