Co się stanie, gdy zmienię miejsce zamieszkania?

W przypadku utraty prawa do lokalu, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie. Zaproponujemy jedną z dwóch możliwości:
- Cesję umowy na nowego dysponenta lokalu,
- Przeniesienie usługi na nowy adres dotychczasowego Odbiorcy.
Realizacja każdej tych dyspozycji jest bezpłatna i pozwala kontynuować umowę bez konieczności ponoszenia opłat, wynikających z przedwczesnego rozwiązania umowy.
 

Co stanie się, jeśli gaz stanieje? Czy moje rachunki będą mniejsze?

W przypadku, gdy gaz stanieje, a tym samym ceny paliwa gazowego wynikające z naszej Taryfy zostaną obniżone i okaże się, że Twoje cennikowe stawki będą wyższe niż w naszej Taryfie, obniżymy je do wysokości wskazanej w naszej aktualnej Taryfie z dniem jej wprowadzenia w życie. 

Co z rozliczeniem okresu przejściowego?

Po podpisaniu umowy z Multimedia Polska Energia, a tym samym uruchomieniu procesu zmiany sprzedawcy gazu, Klient otrzyma fakturę rozliczeniową od swojego poprzedniego sprzedawcy- będzie to  wyrównanie wszelkich zobowiązań względem niego.

Czy po zmianie sprzedawcy na Multimedia Polska Energia, coś się zmieni w moich rachunkach?

Po zmianie sprzedawcy nowym wystawcą faktury będzie Multimedia Polska Energia. Nadal Klient otrzymywać będzie jedną fakturę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję paliwa gazowego.

Czy zmiana sprzedawcy na Multimedia Polska Energia wymaga zmiany instalacji gazowej?

Nie. Zmiana sprzedawcy gazu na Multimedia Polska Energia nastąpi automatycznie, bez przerw w dostawie, wymiany licznika oraz instalacji.