Aktualności

Zmiany w Cenniku Usługi Multimedia Internet Multimedia Polska S.A.

30.11.2018

Gdynia, 30 listopada 2018 r. 
 

Szanowni Państwo Abonenci Usługi Multimedia Internet Multimedia Polska S.A.

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2018 r. w ramach Usługi Multimedia Internet Multimedia Polska S.A. dostępne będą w sprzedaży trzy nowe Pakiety: Internet 300Mb+, Internet 600Mb+ oraz Internet 1,2Gb+. Ceny oraz zakres nowych Pakietów wraz z informacjami o minimalnej, zwykle dostępnej oraz maksymalnej szybkości pobierania i wysyłania danych znajdą Państwo w Cenniku załączonym do niniejszej noty.

Opisane powyżej zmiany w Cenniku wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
W związku z wprowadzanymi zmianami informujemy, że w razie braku ich akceptacji, Abonenci Usługi Multimedia Internet Multimedia Polska S.A. mają prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej łączącej ich z Operatorem, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a z tego prawa mogą skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych  zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia będzie jednak rodzić po stronie Abonenta obowiązek zwrotu przyznanej jemu ulgi w opłatach.

Załączniki:

CENNIK USŁUGI MULTIMEDIA INTERNET WYCIĄG DLA PAKIETÓW INTERNET+ z bezpośrednim dostępem w technologii światłowodowej.

CENNIK USŁUGI MULTIMEDIA INTERNET WYCIĄG DLA PAKIETÓW INTERNET+ z wyłączeniem Pakietów z bezpośrednim dostępem w technologii światłowodowej