Aktualności

Zmiany w Cenniku Usługi Internet Mobilny plus LTE Multimedia Polska S.A

08.03.2019

Gdańsk, 08.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Abonenci Usługi Internet Mobilny w Pakiecie Internet Mobilny plus lub Internet Mobilny plus LTE Multimedia Polska S.A.

Informujemy, że z dniem 1 maja 2019 r. wycofana zostanie ze sprzedaży usługa dodatkowa Pakiet Nocny Transfer. W związku z wprowadzoną zmianą przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie Usługi Internet Mobilny w Pakiecie Internet Mobilny plus lub Internet Mobilny plus LTE, łączącej Państwa z Multimedia Polska S.A. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Z tego prawa mogą Państwo skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany. Skorzystanie z tego uprawnienia będzie jednak rodzić po stronie Abonenta obowiązek zwrotu przyznanej jemu ulgi w opłatach. Wycofanie Pakietu Nocny Transfer ze sprzedaży nie wpływa na prawa Abonentów nabyte przed wejściem w życie w/w zmiany w Cenniku


Załączniki:

Multimedia Polska S.A. - Cennik Usługi Internet Mobilny plus LTE