Aktualności

Zmiany w Cennikach usług telefonii Multimedia Wschód

09.11.2018

Gdynia, 9 listopada 2018 r. 

Szanowni Państwo, Abonenci usługi telefonicznej Multimedia Wschód Sp. z o.o.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2018.1954), dalej: PT, zmianie ulegają postanowienia Cennika Usługi Telefonicznej Multimedia Wschód Sp. z o.o. w zakresie usług o podwyższonej opłacie. Poniżej prezentujemy wykaz proponowanych  zmian.
Proponowane zmiany w Cenniku będą obowiązywać od 12 grudnia 2018 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich o świadczenie usługi telefonicznej z Multimedia Wschód Sp. z o.o. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, przy czym wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot  przyznanej Abonentowi ulgi.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Infolinią Multimedia na numer 244 244 244  lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Wykaz proponowanych zmian:
1/ Cennik Usługi Telefonicznej:
 
Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów 1)   bezpłatnie
Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia w przedziale kwotowym od 1 zł do 8 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia  2)  bezpłatnie
Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za połączenie w przedziale kwotowym od 1 zł do 35 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych  za całe połączenie 3) bezpłatnie
Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie.                    Dostępne progi: 0 zł; 35 zł; 100 zł; 200 zł brutto 4) bezpłatnie
 
1) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów - skutkuje brakiem możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń z takich numerów. Dotyczy również połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W ramach usługi Operator udostępnia następujące rodzaje blokad:                                                                                                                                                                                                                                           
1/Całkowita blokada wszystkich połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70..., 207..., 208..., 118.... i 19... lub/i odbierania połączeń z takich numerów; 
2/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
3/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 207..., 208... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
4/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 118... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
5/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 19.... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
6/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70..., 207... i 208... lub/i odbierania połączeń z takich numerów.
Blokada usług o podwyższonej opłacie wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora, a jej realizacja następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie blokady usług o podwyższonej opłacie jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

2) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia w przedziale kwotowym od 1 zł do 8 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia.  Usługa umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70..., 207…., 208…, 118…, 19…. , których cena za minutę przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie  2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

3) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za połączenie w przedziale kwotowym od 1 zł do 35 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych  za całe połączenie. Usługa umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za połączenie  i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70..., 207…., 208…, 118…, 19… , rozliczanych za całe połączenie, których cena przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie  2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

4) Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie - określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego Okresu Rozliczeniowego. W momencie osiągnięcia progu kwotowego Operator zobowiązany jest do:
a) natychmiastowego poinformowania Abonenta tym fakcie za pomocą co najmniej trzech prób połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od momentu osiągnięcia progu kwotowego,
b) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą one powodować obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
W razie, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Realizacja usługi wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora i następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. W razie osiągnięcia w danym Okresie Rozliczeniowym obowiązującego Abonenta progu kwotowego, zlecenie podwyższenia progu kwotowego dla tego Okresu Rozliczeniowego jest realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty jego wpływu do Operatora. W pozostałych przypadkach, zmiana progu kwotowego (na niższy bądź na wyższy) następuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego od wypływu zlecenia do Operatora,  pod warunkiem złożenia zamówienia na ww. usługę w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego.

Dla dostępu  ISDN blokada połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów, w tym blokada poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie, a ponadto blokada usług o podwyższonej opłacie z określeniem maksymalnej ceny za połączenie albo za minutę połączenia oraz usługa progu kwotowego  dotyczą całego łącza ISDN.
Usuwa się usługę: Informacja o przekroczeniu limitu połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie – określenie progu kwotowego za Okres Rozliczeniowy. Dostępne progi: 35,00 zł, 100,00 zł, 200,00 zł brutto.