Aktualności

Zmiany w Cenniku Usługi Internet Mobilny Multimedia Polska S.A

08.02.2019

Gdynia, 8 Luty 2019 r. 

Szanowni Państwo,

Abonenci Usługi Internet Mobilny w Pakiecie Internet Mobilny 100 GB LTE+NOC lub Internet Mobilny Max 100 GB LTE+NOC.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. usługi dodatkowe polegające na Doładowaniu Limitu Danych nie będą dostępne z Pakietem Internet Mobilny 100 GB LTE+NOC oraz Internet Mobilny Max 100 GB LTE+NOC. Opisana powyżej zmiana w Cenniku wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. W związku z wprowadzaną zmianą informujemy, że w razie braku jej akceptacji mają Państwo prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej
o świadczenie Usługi Internet Mobilny w Pakiecie Internet Mobilny 100 GB LTE+NOC lub Internet Mobilny Max 100 GB LTE+NOC łączącej Państwa z Multimedia Polska Biznes S.A. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a z tego prawa mogą Państwo skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany. Skorzystanie z tego uprawnienia będzie rodzić po stronie Abonenta
obowiązek zwrotu przyznanej jemu ulgi w opłatach.


Załączniki:

Multimedia Polska S.A. - Cennik Usługi Internet Mobilny