Aktualności

Zmiana w Cennikach telefonii stacjonarnej

07.02.2017

Informujemy o zmianie w Cennikach usługi telefonii stacjonarnej Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. 

Zgodnie z proponowaną zmianą, połączenia z numerami 00800 … będą realizowane bez opłat, zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi. 
Zmiana w Cennikach wejdzie w życie 10 marca 2017 r. 
W przypadku braku akceptacji proponowanej zmiany, Abonentom usługi telefonii stacjonarnej Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, a z tego prawa można skorzystać do dnia wejścia tej zmiany w życie. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.