Aktualności

Połączenie spółki Multimedia Polska-Południe S.A. z Multimedia Polska S.A.

02.05.2018

Informujemy, że w dniu 2 maja 2018 roku miało miejsce połączenie spółki Multimedia Polska-Południe S.A. z Multimedia Polska S.A. Z tym dniem Abonenci spółki Multimedia Polska – Południe S.A. stali się Abonentami Multimedia Polska S.A.

Opisane połączenie nie będzie miało żadnego wpływu na ciągłość świadczenia usług telekomunikacyjnych ani na zakres usług, z których Abonenci Multimedia Polska – Południe S.A. obecnie korzystają, ani też na dotychczasowe warunki ich świadczenia.

W szczególności wysokość abonamentu oraz inne warunki promocyjne nie uległy zmianie.