Aktualności

Nowy Pakiet SVoD w Multimedia Polska S.A.

11.12.2018

Gdynia, 11 grudnia 2018 r. 
 

Szanowni Państwo,

Abonenci Usługi Radia i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób cyfrowy (Digital TV) Multimedia Polska S.A. 

Informujemy, że 1 stycznia 2019 r.  wprowadzony zostanie do sprzedaży nowy Pakiet Filmowy SVoD Strefa Dorosłych. Będzie on usługą dodatkową do Usługi Radia i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób cyfrowy (Digital TV) Multimedia Polska S.A.  Abonament za nową usługę wynosić będzie  29,99 zł miesięcznie.

Pakiet filmowy SVoD Strefa Dorosłych obejmuje dostęp do filmów z dedykowanego katalogu VOD Operatora. Zawartość katalogu to nie mniej niż 100 filmów o tematyce erotycznej, cyklicznie aktualizowanych. Dostęp do Pakietu możliwy jest na dekoderach obsługujących usługi VOD z komunikacją zwrotną.

Zmiana w Cenniku polegająca na wprowadzeniu Pakietu Filmowego SVoD Strefa Dorosłych wejdzie w życie 1 lutego 2019 r.
W związku z wprowadzaną zmianą informujemy, że w razie braku jej akceptacji, mają Państwo prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie Usługi Radia i Telewizji Kablowej w sposób cyfrowy  (Digital TV) z  Multimedia Polska S.A.  z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a z tego prawa można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanej  zmiany. Skorzystanie z tego uprawnienia będzie jednak rodzić po stronie Abonenta obowiązek zwrotu przyznanej jemu ulgi w opłatach.

CENNIK USŁUGI RADIA I TELEWIZJI KABLOWEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A.
ŚWIADCZONEJ W SPOSÓB CYFROWY (DIGITAL TV) - PDF