Aktualności

Nowe usługi w Multimedia Polska S.A. i Multimedia Polska – Południe S.A.

15.11.2017

Informujemy, że z dniem  15 listopada 2017r. wprowadzone zostały do sprzedaży nowe usługi: Catch up TV i Nagrywarka Sieciowa. Stanowią one usługi  dodatkowe do Usługi Radia i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób cyfrowy (Digital TV) Multimedia Polska S.A. i Multimedia Polska – Południe S.A. Abonament za każdą z tych usług dodatkowych wynosi 7zł miesięcznie.
 
Catch up TV to usługa polegająca na możliwości jednokrotnego lub wielokrotnego odtworzenia przez Abonenta wyemitowanej wcześniej audycji, do 7 dni od daty jej pierwotnej emisji. Korzystanie z Usługi Catch up TV jest ograniczone do  niektórych programów rozprowadzanych przez Operatora. Szczegółowy wykaz kanałów objętych Usługą Catch up TV jest dostępny  na stronie multimedia.pl oraz na Infolinii i w BOK Multimedia Polska.
 
Nagrywarka Sieciowa to usługa polegająca na możliwości nagrywania audycji na serwerze Operatora, a następnie ich odtwarzania w czasie wybranym przez Abonenta. Łączna długość nagrań wynosi 60 godzin (limit nagrań), niezależnie od standardu w jakim została wyemitowana audycja (SD lub HD). Usługa świadczona jest na wybranych programach. Szczegółowy wykaz kanałów objętych Usługą Nagrywarka Sieciowa jest dostępny na stronie multimedia.pl oraz na Infolinii i w BOK Multimedia Polska.
 
Usługi Catch up TV i Nagrywarka Sieciowa są dostępne wyłącznie z dekoderem Digital TV HD. W przypadku korzystania przez Abonenta z dekodera Digital TV HD Podstawowy lub Moduł CAM  lub HD z PVR, nowe usługi nie będą dostępne.

Zamówienie nowych usług przez Abonentów korzystających z dekodera Digital TV HD, model inny niż Kaon, wiąże się z wymianą dekodera.

Nowy Cennik obowiązuje  Abonentów,  którzy od 15 listopada br. zawarli z Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A.  nowe Umowy o świadczenie usługi telewizji cyfrowej lub Aneksy do takich Umów.