Aktualności

Nowe Plany Taryfowe w Usłudze Telefonii Komórkowej multiMOBILE

12.07.2018

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. dostępne będą w sprzedaży nowe Plany Taryfowe w ramach Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska S.A.:
 
-  multiAktywny Start
-  multiAktywny BIS

 
wraz z nowym, dedykowanym im Cennikiem.

Wśród tych nowości znajdą Państwo także usługę dodatkową Emil – Bezpieczny Internet *.
   
Emil – Bezpieczny Internet obejmuje następujące funkcjonalności: Anti-Virus, Spy Protection, Firewall, Parental Control, Spam Control oraz Mobile Security. Dostępne są pakiety chroniące od 3 do 10 urządzeń stacjonarnych i mobilnych.
  
Zmiany polegające na wprowadzeniu nowych usług  wejdą w życie z dniem 12 sierpnia 2018 r.
W związku z wprowadzanymi zmianami informujemy, że w razie braku ich akceptacji, Abonenci dotychczasowych Planów Taryfowych Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska S.A. mają prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej łączącej ich z Operatorem, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego składając oświadczenie w formie pisemnej, a z tego prawa mogą skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych  zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia będzie jednak rodzić po stronie Abonenta obowiązek zwrotu przyznanej jemu ulgi w opłatach.


Załącznik:
Cennik Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE dla Planów Taryfowych multiAktywny Start i multiAktywny BIS Multimedia Polska S.A.
 

*Usługa Emil - Bezpieczny Internet będzie dostępna wyłącznie dla Abonentów nowych Planów Taryfowych multiAktywny Start lub multiAktywny BIS Operatora.