Nota informacyjna

03.02.2017

Uprzejmie informujemy, że podmiotem uprawnionym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorstwem energetycznym Multimedia Polska Energia sp. z o.o. wynikłych z umów:
• sprzedaży energii elektrycznej,
• usługi kompleksowej energii elektrycznej, 
• usługi kompleksowej gazu ziemnego wysokometanowego grupy E
jest Koordynator do spraw negocjacji (www.ure.gov.pl) działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.