Aktualności

Informacja o blokowaniu stron od 1.07.2017 r.

01.07.2017

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.88)  nakładające na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet obowiązek:

1)     nieodpłatnego blokowania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą (dalej: Rejestr) prowadzonego przez Ministra właściwego ds. Finansów publicznych (dalej: Minister Finansów),  poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych służących do zmiany nazw domen internetowych na adresy IP,

2)     nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych  wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów zawierającej  komunikat do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informację o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Polski oraz powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy,

3)     nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, w ciągu 48 godzin od ich wykreślenia.    

Prosimy o uwzględnienie powyższych ograniczeń podczas korzystania z usługi dostępu do sieci Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. od dnia 1 lipca 2017 r. W razie pytań, prosimy o kontakt z najbliższym Biurem Obsługi Klienta Multimedia Polska lub z Infolinią Operatora  pod numerem telefonu 244 244 244.