Supersprzęt

MAMY DLA CIEBIE SUPEROFERTĘ

Bez względu na to, kiedy została zawarta Twoja umowa, teraz możesz ją przedłużyć na nowych warunkach!
Odbierz dokładnie to, czego potrzebujesz. Zadzwoń i powiedz nam, jaki sprzęt chcesz wybrać!

DO OGLĄDANIA
DO NAGRYWANIA
DO PRACY
MOBILNY
NA WIELE OKAZJI
DO SŁUCHANIA

Ważne informacje prawne

Oferta promocyjna typu STOP telewizji cyfrowej lub/i internetu stacjonarnego lub/i telefonii stacjonarnej dla Klientów Operatora, będących konsumentami, posiadającymi już aktywne usługi objęte przedmiotową promocją. Wielkość rabatu w opłatach za wybrane przez Klienta usługi jest uzgadniana indywidualnie przez strony. Operator zastrzega prawo złożenia oferty sprzętu, w tym jego rodzaju, marki i modelu, wybranym klientom. W zależności od sprzętu, oferta przewiduje nabycie urządzenia na własność, bądź zakup urządzenia w obniżonej cenie, bądź prawo korzystania z urządzenia przez okres obowiązywania umowy abonenckiej. Szczegóły promocji w Regulaminie Promocji w BOK Multimedia Polska oraz na www.multimedia.pl