Wybierasz
ofertę
 
 
Zostawiasz
dane kontaktowe
 
 
Potwierdzasz zamówienie

Wybrana oferta

Długość trwania promocji

Okres obowiązywania warunków promocyjnych. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
24
 miesiące

Internet mobilny 30 GB + modem

Technologia 4G - LTE
38,99
miesięcznie

Aktywacja

19,99
jednorazowo

Usługi dodatkowe

Bezpieczny Internet (Emil)

9,99
miesięcznie

Podsumowanie

Suma opłat jednorazowych

Płatne z pierwszą fakturą
jednorazowo

Suma opłat miesięcznych

© 2018 Multimedia Polska