Płatności

Czy jeśli zgłosiłem reklamację finansową, to muszę opłacić rachunek jeśli się z nim nie zgadzam?

Tak, rachunek należy opłacić. W przypadku ewentualnej korekty związanej z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją, nadpłatę można odliczyć od kolejnej faktury.

Czy mogę rozłożyć moje płatności na raty?

Warunkiem rozłożenia zadłużenia na raty jest złożenie przez abonenta wniosku oraz dołączenie dowodu wpłaty w wysokości minimum 30% zaległości. Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie przez Dział Windykacji w terminie max. 14 dni.

Czy mogę z mojego konta opłacić rachunek innego Abonenta?

Tak, trzeba jednak pamiętać, że jako odbiorcę transakcji należy wpisać nr konta z rachunku osoby, której rachunek opłacamy. Każdy z Abonentów w Multimedia posiada swój indywidualny numer konta.

Gdzie mogę zgłosić informację, że nie otrzymuję rachunków?

W przypadku, gdy faktury nie są dostarczane należy skontaktować się z naszą infolinią pod numerem telefonu 244 244 244 lub udać się do lokalnego Biura Obsługi Klienta. Do dyspozycji naszych Klientów pozostaje również kontakt drogą elektroniczną, na adres: ebok_info@multimedia.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z gotowej formatki pod adresem http://www.multimedia.pl/napisz_do_nas

Gdzie na fakturze znajdę numer klienta?

Numer klienta jest umieszczony na fakturze, w prawym górym rogu dokumentu. 

Jak często będę otrzymywać faktury za usługi?

Faktury za usługi Multimedia Polska wystawiane są za okres jednego miesiąca kalendarzowego. Opłata pobierana jest zawsze z góry, za miesiąc w którym nastąpi korzystanie z usługi. Operator może wystawić faktury rzadziej niż co miesiąc, gdy kwota należna jest mniejsza niż 25,-zł netto.

Nie otrzymałem jeszcze faktury, gdzie znajdę numer klienta?

Numer Klienta znajduje się również na protokole przekazania sprzętu, który Abonent podpisuje podczas montażu usług Multimedia.

Nie zapłaciłem rachunku, mam zablokowane usługi, co mogę zrobić?

W przypadku odcięcia sygnału usług w związku z nieopłaconymi rachunkami, należy zapłacić wszystkie zaległe rachunki a dowody wpłaty przedstawić pracownikowi firmy Multimedia. Potwierdzenie wpłaty można dostarczyć osobiście do lokalnego BOK, przesłać fax na numer lokalnego biura lub przesłać potwierdzenie  w formie skanu, drogą mailową na adres potwierdzenie@multimedia.pl. Czas podłączenia sygnału usług po działaniach windykacyjnych wynosi: maksymalnie 72 godziny dla TVK , maksymalnie 48 godzin dla pozostałych usług. Czas liczony jest od zaksięgowania wpłaty.

Podpisałem nową promocję, ale rachunek przyszedł z ceną standardową. Co mam zrobić?

Rachunek należy opłacić, ewentualną nadpłatę należy odliczyć od kolejnego rachunku. W kolejnym miesiącu zostanie wysłana faktura korygująca oraz bieżąca faktura uwzględniająca nowe warunki promocyjne. 

W jaki sposób mogę dokonywać płatności za faktury?

Faktury można opłacać na poczcie lub w banku, przy wykorzystaniu oryginalnego, wypełnionego blankietu dołączanego do każdej faktury. Istnieje także możliwość uregulowania płatności poprzez przelew internetowy - należy pamiętać, aby dokonać go na swój indywidualny numer konta, który jest zawsze podany na fakturze. Można również regulować płatności uruchamiając zlecenie stałe lub polecenie zapłaty realizowane przez bank, w którym jest założony rachunek bankowy. W tym celu należy wypełnić odpowiedni druk w lokalnym Biurze Obsługi Klienta i złożyć dyspozycję stałego zlecenia lub polecenia zapłaty w swoim oddziale bankowym.

W jaki sposób mogę skorzystać z polecenia zapłaty/zlecenia stałego?

Można również regulować płatności uruchamiając zlecenie stałe lub polecenie zapłaty realizowane przez bank, w którym jest założony rachunek bankowy. W tym celu należy wypełnić odpowiedni druk w lokalnym Biurze Obsługi Klienta i złożyć dyspozycję stałego zlecenia lub polecenia zapłaty w swoim oddziale bankowym. 

Zgubiłem fakturę, w jaki sposób mogę otrzymać duplikat?

Prośbę o przesłanie duplikatu należy zgłosić kontaktując się z naszą infolinią pod numerem 244 244 244, odwiedzając lokalne Biuro Obsługi Klienta lub kierując do nas zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres ebok_info@multimedia.pl. Duplikat zostanie przesłany w przeciągu 7 dni roboczych na adres korespondencji.