Poczta i FTP

Nie mogę wysyłać maili przez program pocztowy, administrator poczty prosi mnie o zmianę portu wychodzącego z 25 na inny, co robić?

 Instrukcja zmiany portu poczty wychodzącej (SMTP) jest opisana na stronie routery.mm.pl

Zapomniałem hasła do konta pocztowego założonego na serwerze Multimedia Polska S. A.

Prosimy o kontakt z numerem Infolinii 244 244 244. Po dokonaniu weryfikacji hasło do konta pocztowego zostanie zmienione.

Ile można założyć kont pocztowych na serwerze mm.pl?

W przypadku transferów od 256+ kbps do 2 Mb+ maksymalna ilość kont wynosi 3. Dla prędkości 6 Mb+ i 12Mb+ jest to 5 kont pocztowych. Dla pakietu 20 Mb+ istnieje możliwość założenia 10 kont pocztowych. Dla pakietu 120 Mb+ istnieje możliwość założenia aż 15 kont pocztowych.

Jak można założyć konto pocztowe na serwerze Multimedia Polska S.A.?

W celu założenia konta pocztowego, należy wejść na stronę www.mm.pl oraz kliknąć w zakładkę „Załóż konto pocztowe”.

Jak skonfigurować pocztę w programie Microsoft Outlook dla konta w domenie @mm.pl?

Pełna instrukcja konfiguracji programu pocztowego dostępna na stronie www.routery.mm.pl

Jak skorzystać z konta ftp i umieszczać pliki na serwerze?

Po założeniu konta pocztowego na naszym serwerze automatycznie zakładane jest również konto WWW. Adres strony jest następujący: http://mm.pl/~nazwa_konta. Do przesyłania plików na serwer ftp można używać dowolnego Klienta ftp, np. WS-FTP czy Windows Comander. Nazwa serwera: ftp.mm.pl. Login oraz hasło są identyczne jak do konta pocztowego.
Zaleca się użycie trybu pasywnego w ustawieniach klienta FTP (jest to taki tryb, jaki występuje przy korzystaniu z przeglądarki). W przypadku konfiguracji opcji połączenia klienta FTP należy zaznaczyć, aby klient pracował zawsze w trybie pasywnym.

Jak zmienić hasło do swojego konta pocztowego założonego na serwerze Multimedia Polska S.A.?

Należy wejść na stronę www.mm.pl i kliknąć w zakładkę "Edytuj parametry konta". Po wypełnieniu formularza, który tam się znajduje hasło zostanie zmienione.

Mam problem z założeniem konta pocztowego na serwerze Multimedia Polska S.A. Wyświetla się komunikat: „Niezgodność nazwiska z numerem HFC MAC”.

Należy sprawdzić czy numer HFC MAC modemu jest wpisywany poprawnie (numer ten znajduje się na modemie i składa z 12 znaków). Należy sprawdzić, czy nazwisko nie zostało wpisane z polskimi znakami (ś, ć, ź itp.), oraz czy podczas wpisywania zostały użyte małe litery. Jeżeli nadal występuje problem z założeniem konta pocztowego, prosimy o kontakt z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 244 244 244.