Co to jest ping i jak go sprawdzić?

Jest to program (polecenie) pozwalające sprawdzić istnienie i jakość połączenia między urządzeniem wykonującym polecenie i urządzeniem określonym jako cel. Po uruchomieniu wiersza poleceń (START > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń) i wpisaniu komendy „ping X” lub „ping Y.Y.Y.Y” (gdzie X to adres strony internetowej lub Y.Y.Y.Y to adres IP serwera) oraz zatwierdzeniu przyciskiem „enter” pojawi się rezultat polecenia diagnostycznego. Pożądanym rezultatem jest podsumowanie, w którym 0% pakietów zostało utraconych, a średni czas odpowiedzi jest mniejszy niż 100ms. W wypadku strat pakietów lub większego czasu odpowiedzi zachodzi podejrzenie problemu, które należy dodatkowo sprawdzić. W takiej sytuacji skontaktuj się z naszym Call Center pod numerem 244 244 244.

Czy adres IP jest stały?

Adres IP w firmie Multimedia jest przydzielany dynamicznie. Można jednak wykupić stały adres IP, co związane jest z miesięcznym abonamentem. Opłaty wyszczególnione są w cenniku internetowym na stronie www.multimedia.pl.

Czy Multimedia Polska S.A. blokuje jakieś porty internetowe?

Tak, ze względów bezpieczeństwa blokowane są między innymi port 25 (tylko ruch TCP wychodzący) i port 123 (tylko ruch UDP przychodzący). Blokowane porty służą najczęściej do rozsyłania spamu lub wzmacniania ataków sieciowych wykorzystujących niezabezpieczone przez Abonentów serwery pocztowe (port 25) lub NTP (port 123). Multimedia Polska S.A. regularnie poprawia warunki świadczenia usług oraz bezpieczeństwo swojej sieci i klientów, opierając się m.in. o wnikliwe analizy oraz portale eksperckie.  Istnieje możliwość odblokowania portów po kontakcie z infolinią Operatora (244 244 244) lub poprzez formularz mailowy umieszczony w panelu klienta EBOK bądź kontakt w formie czatu, nie dotyczy to jednak zasobów wykorzystywanych przez operatora do zarządzania siecią lub urządzeniami abonenckimi.

Jak sprawdzić adres MAC?

 Adres mac składa się z 12 znaków z zakresu 0-9, A-F. Adres MAC posiada każde urządzenie mające działać w sieci Internet – komputer, tablet, smartfon czy router WIFI. W środowisku Windows dla komputerów, adres MAC poprzez komendę „ipconfig /all” wpisaną w wierszu poleceń. Celem uruchomienia wiersza poleceń należy wejść w START > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń. Po wpisaniu komendy „ipconfig /all” i zatwierdzeniem przyciskiem „enter”, należy odnaleźć parametr „Adres fizyczny” dla interesującej nas karty - jest to adres MAC.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do stałego adresu IP?

Abonent zainteresowany zamówieniem statycznego (niezmiennego) adresu IP musi zgłosić się  do lokalnego BOK celem złożenia wniosku o przydzielenie stałego adresu IP. Nie ma możliwości aby klient złożył zamówienie poza lokalem Operatora (kontakt z Przedstawicielem Handlowym) lub na odległość (Call Center).