Gaz

Uprzejmie informujemy, że podmiotem uprawionym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorstwem energetycznym Multimedia Polska Energia sp. z o.o. wynikłych z umów:

  • sprzedaży energii elektrycznej,
  • usługi kompleksowej energii elektrycznej,
  • usługi kompleksowej gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

jest Koordynator do spraw negocjacji (www.ure.gov.pl) działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 
Taryfa
W-1.1 Odbiorcy gazu, którzy posiadają jeden odbiornik gazu, np. korzystający tylko z kuchenki gazowej, mają jeden odczyt gazu w roku umownym oraz otrzymują faktury prognozy płatne są co dwa miesiące i fakturę rozliczeniowa raz w roku.
W-2.1 Odbiorcy gazu, którzy posiadają dwa odbiorniki gazu, najczęściej dotyczy osób korzystających z kuchenki gazowej i piecyka gazowego, mają jeden odczyt gazu w roku umownym oraz otrzymują faktury prognozy płatne są co dwa miesiące i fakturę rozliczeniowa raz w roku.
W-3.6 Odbiorcy gazu, którzy posiadają trzy odbiorniki gazu bądź też ogrzewają dom paliwem gazowym, mają sześć odczytów gazu w roku umownym i otrzymują fakturę co dwa miesiące.
W-4 Odbiorcy pobierający ponad 88 900 kWh gazu rocznie, mający 12 odczytów gazu w roku umownym i otrzymujący fakturę co miesiąc.
Cena za paliwo
gazowe [brutto] za kWh
Opłata abonamentowa [brutto]
Czas umowy
Gwarancja niższej ceny
  1. W przypadku obniżki cen gazu lub stawek opłaty abonamentowej w Taryfie Multimedia Polska Energia Sp. z o.o., automatycznie obniżymy ceny lub stawki w Twojej ofercie, Cenniku jeśli Twoja cena paliwa gazowego lub stawka opłaty abonamentowej będzie wyższa od tej zawartej w Taryfie Multimedia Polska Energia.
W-1.1
1 - 3 mc - 10,974 gr
4 - 24 mc - 11,552 gr
3,94 zł/mc
24 miesiące
 
W-2.1
1 - 3 mc - 10,974 gr
4 - 24 mc - 11,552 gr
6,46 zł/mc
24 miesiące
 
W-3.6
1 - 3 mc - 10,974 gr
4 - 24 mc - 11,552 gr
7,50 zł/mc
24 miesiące
 
W-4
1 - 3 mc - 10,974 gr
4 - 24 mc - 11,552 gr
18,94 zł/mc
24 miesiące
 
Na całkowity koszt usługi składa się cena za paliwo gazowe, opłata abonamentowa oraz opłaty za dystrybucję. Cena za dystrybucję zależna jest od Twojego dystrybutora gazu.
 
Taryfa
W-1.1 Odbiorcy gazu, którzy posiadają jeden odbiornik gazu, np. korzystający tylko z kuchenki gazowej, mają jeden odczyt gazu w roku umownym oraz otrzymują faktury prognozy płatne są co dwa miesiące i fakturę rozliczeniowa raz w roku.
W-2.1 Odbiorcy gazu, którzy posiadają dwa odbiorniki gazu, najczęściej dotyczy osób korzystających z kuchenki gazowej i piecyka gazowego, mają jeden odczyt gazu w roku umownym oraz otrzymują faktury prognozy płatne są co dwa miesiące i fakturę rozliczeniowa raz w roku.
W-3.6 Odbiorcy gazu, którzy posiadają trzy odbiorniki gazu bądź też ogrzewają dom paliwem gazowym, mają sześć odczytów gazu w roku umownym i otrzymują fakturę co dwa miesiące.
W-4 Odbiorcy pobierający ponad 88 900 kWh gazu rocznie, mający 12 odczytów gazu w roku umownym i otrzymujący fakturę co miesiąc.
Cena za paliwo
gazowe [brutto] za kWh
Opłata abonamentowa [brutto]
Nielimitowane rozmowy i
SMS-y za 1 zł/mies.
Zamów gaz w Multimedia, a dostaniesz na rok nielimitowane rozmowy do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz SMS-y za 1 zł/mies.
Gwarancja niższej ceny
  1. W przypadku obniżenia ceny gazu lub stawek opłat określonych w Taryfie Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzanej przez Prezesa URE, poniżej cen gazu lub stawek opłat określonych w Ofercie promocyjnej „Gaz z obniżką ceny 2” nr 023/16/GZ, Sprzedawca będzie stosować ceny lub stawki z zatwierdzonej Taryfy.
  2. Dotyczy prawa Odbiorcy żądania obniżenia ceny gazu do wysokości ceny z Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obniżonej o 5%, dostępnej na stronie www.ure.gov.pl. Z uprawnienia można skorzystać nie wcześniej niż 01.01.2017r. oraz nie częściej niż raz na 6 mies. Żądanie stosowania ceny gazu z Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. należy zgłosić Sprzedawcy pisemnie do Biura Obsługi Klienta Multimedia Polska bądź telefonicznie na Infolinię Multimedia Polska dzwoniąc pod numer 244 244 244. Szczegóły Oferty w Promocyjnej są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Multimedia Polska oraz na www.multimedia.pl/gaz
W-1.1
2016 r. - 10,882 gr
2017 r. - 11,978 gr
2018 r. - 12,449 gr
2019 r. - 13,446 gr
4,31 zł/mc
 
W-2.1
2016 r. - 10,882 gr
2017 r. - 11,978 gr
2018 r. - 12,449 gr
2019 r. - 13,446 gr
7,07 zł/mc
 
 
W-3.6
2016 r. - 10,882 gr
2017 r. - 11,978 gr
2018 r. - 12,449 gr
2019 r. - 13,446 gr
8,30 zł/mc
 
 
W-4
2016 r. - 10,882 gr
2017 r. - 11,978 gr
2018 r. - 12,449 gr
2019 r. - 13,446 gr
21,53 zł/mc
 
 
Na całkowity koszt usługi składa się cena za paliwo gazowe, opłata abonamentowa oraz opłaty za dystrybucję. Cena za dystrybucję zależna jest od Twojego dystrybutora gazu.

Oszczędzaj z Multimedia

Kupując gaz od Multimedia, otrzymujesz
możliwość obniżenia ceny.

Pokaż szczegóły >
 

Zmiana sprzedawcy jest prosta

Zmiana dostawcy

  Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zawrzeć z nami umowę, wypełnij formularz z danymi kontaktowymi. Skontaktujemy się z Tobą.

Zmiana dostawcy

  Podpisz umowę

Możesz również udzielić nam pełnomocnictwa - abyśmy mogli w Twoim imieniu wypowiedzieć umowę u Twojego obecnego sprzedawcy gazu.

Zmiana dostawcy

  My zajmiemy się wszystkimi formalnościami

Zmiana sprzedawcy nastąpi bez przerwy w dostawie gazu czy wymiany liczników. Proces zmiany sprzedawcy zajmie od 30 do 60 dni.

 

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych > .pdf Ważny od 10.04.2016

Ważne informacje prawne

Dostawcą usług kompleksowych obejmujących odpowiednio sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji oraz sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) i zapewnienie jego dystrybucji, jest Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/764/23211/W/DRE/2013/ŁG wydaną 30 grudnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), a ponadto koncesję na obrót paliwami gazowymi nr OPG/289/23211/W/DRG/2015/MŻ wydaną 15 maja 2015 r. przez Prezesa URE, ważne do dnia 31 grudnia 2030 r.