Tak Nie OK

Oferta z umową czasową na 12 miesięcy

Internet 120 Mb/s + WiFi
69,99* zł/mies.
Internet 60 Mb/s + WiFi
54,99* zł/mies.
Internet 30 Mb/s
49,99* zł/mies.
Internet 12 Mb/s
44,99* zł/mies.

Opłata aktywacyjna 49 zł

Nowość w ofercie!

Internet 250 Mb/s + WiFi
Internet 500 Mb/s + WiFi

Wybierz jedną z opcji dodatkowych:

1. Internet Mobilny plus 2GB za 1 zł miesięcznie*
2. Superszybki Internet Mobilny plus 20GB LTE
już za 19,98 zł miesięcznie*
3. Najlepsze filmy i seriale w
bez opłat nawet przez 3 miesiące**

Podana stawka abonamentowa obowiązuje Abonentów korzystających z e-faktury. Abonent zobowiązany jest do poniesienia opłaty aktywacyjnej w wysokości 49 zł. Rabat w opłacie za Internet stacjonarny nie zwalnia z obowiązku zapłaty za Usługi Dodatkowe wymagane warunkami Promocji. Minimalny okres wymagany warunkami Promocji wynosi 12 miesięcy.

* Podane ceny obowiązują w miesiącu aktywacji, a następnie przez okres 23 pełnych miesięcy kalendarzowych. Abonent zobowiązany jest do poniesienia opłaty aktywacyjnej, opłat za Usługi Dodatkowe oraz za usługę stacjonarnego Internetu w pakiecie 12Mb/s albo 30Mb/s albo 60Mb/s albo 120Mb/s, wymagane warunkami Promocji. Minimalny okres wymagany warunkami Promocji wynosi 24 miesiące.

** HBO GO Net jest Usługą Dodatkową do stacjonarnego Internetu. Okres testowania obejmuje miesiąc aktywacji usługi HBO GO Net i dwa kolejne miesiące kalendarzowe. Po tym okresie usługa zostanie wyłączona.

Dostawcą usług telekomunikacyjnych jest Multimedia Polska S.A. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. Szczegóły promocji, w Regulaminach Promocji i w Ofercie Promocyjnej na www.multimedia.pl oraz w BOK Multimedia Polska.

Oferta z umową czasową na 24 miesiące

Internet 120 Mb/s + WiFi
64,99* zł/mies.
Internet 60 Mb/s + WiFi
49,99* zł/mies.
Internet 30 Mb/s
44,99* zł/mies.
Internet 12 Mb/s
39,99* zł/mies.

Opłata aktywacyjna 29 zł

Wybierz jedną z opcji dodatkowych:

1. Internet Mobilny plus 2GB za 1 zł miesięcznie*
2. Superszybki Internet Mobilny plus 20GB LTE
już za 19,98 zł miesięcznie*
3. Najlepsze filmy i seriale w
bez opłat nawet przez 3 miesiące**

Podana stawka abonamentowa obowiązuje Abonentów korzystających z e-faktury. Abonent zobowiązany jest do poniesienia opłaty aktywacyjnej w wysokości 9,99 zł. Rabat w opłacie za Internet stacjonarny nie zwalnia z obowiązku zapłaty za Usługi Dodatkowe wymagane warunkami Promocji. Minimalny okres wymagany warunkami Promocji wynosi 24 miesiące.

* Podane ceny obowiązują w miesiącu aktywacji, a następnie przez okres 23 pełnych miesięcy kalendarzowych. Abonent zobowiązany jest do poniesienia opłaty aktywacyjnej, opłat za Usługi Dodatkowe oraz za usługę stacjonarnego Internetu w pakiecie 12Mb/s albo 30Mb/s albo 60Mb/s albo 120Mb/s, wymagane warunkami Promocji. Minimalny okres wymagany warunkami Promocji wynosi 24 miesiące.

** HBO GO Net jest Usługą Dodatkową do stacjonarnego Internetu. Okres testowania obejmuje miesiąc aktywacji usługi HBO GO Net i dwa kolejne miesiące kalendarzowe. Po tym okresie usługa zostanie wyłączona.

Dostawcą usług telekomunikacyjnych jest Multimedia Polska S.A. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. Szczegóły promocji, w Regulaminach Promocji i w Ofercie Promocyjnej na www.multimedia.pl oraz w BOK Multimedia Polska.

Oferta bez umowy czasowej

Internet 120 Mb/s + WiFi
64,99* zł/mies.
Internet 60 Mb/s + WiFi
49,99* zł/mies.
Internet 30 Mb/s
44,99* zł/mies.
Internet 12 Mb/s
39,99* zł/mies.

Opłata aktywacyjna 99 zł

Podana stawka abonamentowa obowiązuje Abonentów korzystających z e-faktury. Abonent zobowiązany jest do poniesienia opłaty aktywacyjnej w wysokości 99 zł. Rabat w opłacie za Internet stacjonarny nie zwalnia z obowiązku zapłaty za Usługi Dodatkowe wymagane warunkami Promocji.

Dostawcą usług telekomunikacyjnych jest Multimedia Polska S.A. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. Szczegóły promocji, w Regulaminach Promocji i w Ofercie Promocyjnej na www.multimedia.pl oraz w BOK Multimedia Polska.

Przydatne informacje:

Zobacz również:

Zobacz nas:

NAPISZ DO NAS: